UV:s offentliga luciafest i Docklidskyrkan den 9 december 2005 Foto: Bevan Berthelsen

 

 

Den civilklädda Lucian, Angelika Lindh, fick mottaga den traditionella bibelgåvan för 12-åringar. Med orden "Ditt ord är mina fötters lykta" ur psalm 119 vers 105.