2012-05-16

Färre får åka med Boxholm II i sommar

Om Transportstyrelsen får som de vill så kommer endast 61 personer att få åka med Boxholm II vid varje tur. Det är en halvering mot tidigare, då totalt 116 personer fått åka med. Skepparen Håkan Liif har skickat in en dispensansökan om att få köra med 80 passagerare ombord. När Boxholm II klassades för passagerartrafik på 1920-talet godkändes fartyget för 116 passagerare.Och det antalet har gällt fram tills nu. (förstasidan)

 

 

Boxholm II:an måste minska passagerarantalet med hälften

– Just nu har vi en dispensansökan inskickad till myndigheten om att få köra med 80 passagerare ombord, säger Håkan Liif. Foto: Bevan Berthelsen

Det gick ett rykte på stan att ”Sommens pärla” ångfartyget s/s Boxholm II tagits ur trafik på grund av att ångpannan inte godkänts vid besiktningen. Det är helt felaktigt!

När jag frågade skepparen Håkan Liif berättade han att det istället handlade om nya direktiv från Transporstyrelsen, som tycks tro att det stabila fartyget kan välta.
När hon klassades för passagerartrafik på 1920-talet godkändes hon för 116 passagerare och det har gällt tills nu.

 

 

 

Hon har inte heller genomgått några större förändringar utan den tunga ångmaskinen och ångpannan finns kvar i originalskick längst ner i fartyget. Fartygets stabilitet är således oförändrad. Det hade kanske varit befogat om man ersatt det tunga maskineriet med en mycket lättare diselmotor.

TRANSPORTSTYRELEN har nu minskat passagerarantalet till 61 personer. En minskning med nästan hälften mot tidigare!
– Just nu har vi en dispensansökan inskickad till myndigheten om att få köra med 80 passagerare ombord.
– En ny teknisk omklassning för fartygets sjöduglighet kostar drygt sextiotusen kronor. Här har dock en behörig person hört av sig som kan bistå med detta för en bråkdel av kostnaden, säger Håkan Liif.

Bevan BerthelsenMassor av tidningsartiklar från trakten hittar du på www.frinnaryd.com