2012-06-13

Samråd om återstart av kraftstationer i Tranåskvarn och Åsvallehult

Nedströms på baksidan av Tranåskvarns elverk, vid de två gamla turbinutsläppen längst till vänster ska den nya nio meter långa skruvturbinen installeras. Den lågvarviga anläggningen orsakar inget oljud för närboende eller kontorspersonalen i huvudbyggnaden. Foto: Bevan Berthelsen.

 

Under måndagskvällen hölls ett samrådsmöte med anledning av de långt framskridna planerna på att återuppta elkraftsproduktionen i Svartån.
Detta ska ske med en, för Sverige, helt ny teknik med fiskvänliga och lågvarviga skruvturbiner.

DET SKA BYGGAS en skruvturbin, nedströms, vid vardera vattenkraftstationerna Tranåskvarn och Åsvallehult. Själva turbinskruven bygger på Arkimedes princip, fast med omvänd funktion.
Den är nio meter lång och till detta kommer växellåda och generator. Varvtalet på turbinskruven är endast 30 varv i minuten, eller ett halvt varv i sekunden vilket innebär att även stora fiskar kan passera nedströms genom den här vattenturbinkonstruktionen. Med andra ord så slinker en 12-kilos gädda igenom oskadd.

Principritning av den nya skruvturbinlösningen. (källa: R-CON). Tranås blir först i Sverige men tekniken har använts med stor framgång i Tyskland sedan 15 år tillbaka. Skruvturbinen ska hålla i minst 40 år i jämförelse med vindkraftsaggregat som håller i 20 år.

Vid samrådsmötet i måndags hos Tranås Energi informerade elnätschef Magnus Lundberg och Anna Bengtsson, som är konsult för ÅF och anlitad av Tranås Energi.

Fiskvandringstrappan vid Tranåskvarn har även en registreringsutrustning som räknar antalet och som även kan se vilken typ av fisk som passerar.

 

BETRÄFFANDE FISKEN så har vi ju redan, genom byggandet av fiskvandringstrappor, ordnat så att de kan vandra ända upp till Stalpet i Aneby. Fisktrappan vid Tranåskvarn har även en registreringsutrustning som räknar antalet och som även kan se vilken typ av fisk som passerar. Förra året var det 1564 fiskar som vandrade uppströms och 1665 som passerade nedströms under perioden april – augusti. I år sker fiskräkningen under tiden april till november.
Ett av villkoren för de nya turbinerna är att om det genom att för lite nederbörd och att vattenbrist uppstår så ska alltid vattenflödet genom fiskvandringsanläggningarna prioriteras så att de får tillräckligt flöde. Detta innebär att vattenkraftsanläggningarna stängs av under sådana perioder.
De båda kraftstationerna, ska även om temporär minskning av vattenflödet uppstår, kunna producera drygt en miljon kilowattimmar per år.

NÄR JAG VÄXTE UPP vid Tranåskvarn fanns där även två dieseldrivna generatorer som kom till användning för att trygga elförsörjningen vid dålig vattentillgång. Kanske kan man genom att öka produktionen av biogas vid avloppsreningsverket då ta i drift en biogasdriven generator för elproduktion där.

ANNA BENGTSSON, som är konsult för ÅF och anlitad av Tranås Energi, berättade att samrådsmötet innebär att man i samband med presentationen av projektet ska insamla synpunkter. Själva ansökan kommer sedan att inlämnas i slutet av detta år. Därefter tar det ungefär ett år för Miljödomstolen att handlägga ärendet.

PROJEKTET KOMMER inte att påverka Tranås kulturmiljö eftersom det endast gäller en modifiering av redan befintliga två kraftstationer. Det handlar således om att vattnet ska passera genom två helt annorlunda och fiskvänliga skruvturbiner. Inga miljöfarliga utsläpp vare sig till luft eller vatten.

Bevan BerthelsenMassor av tidningsartiklar från trakten hittar du på www.frinnaryd.com