2012-04-04

Tranåsföretagen kan minska sina energikostnader med 20%

 

 

-Vi måste samarbeta i en värld där resurserna är begränsade och inta ett kreativt förhållningssätt och förstärka lokalekonomin, sade Frida Gårdmo. Foto: Bevan Berthelsen

Under torsdagseftermiddagen genomfördes, i Stadshuset, ett samarrangemang med Tranås kommun och Omställning Tranås i anslutning till projektet Energidriven affärsutveckling Tranås/Höglandet.

FRIDA GÅRDMO BERÄTTADE om framtidsveckan och Omställning Tranås Det här är ingen formell organisation, men den började i England under namnet Transition Town. Under en generation ska vi lösa 116 miljömål där Peak Oil eller oljetoppen innebär att vår nu dominerande energikälla kommer att sina. Det handlar också om klimatförändringar och den ekonomiska krisen. Vi måste samarbeta i en värld där resurserna är begränsade och inta ett kreativt förhållningssätt och förstärka lokalekonomin.
Kunskapen finns och genom att skapa nya kontakter byggs en verktygslåda upp där varje person/organisation är en modul, sade Frida Gårdmo.

 

FREDRIK SKAGHAMMAR, miljöchef vid Tranås kommun, berättade om Energidriven affärsutveckling Tranås/Höglandet där man nu skapar ett nätverk med miljöansvariga med en lunchträff en gång i månaden. Det byggs ut med gemensamma utbildningar, gemensamma projekt, studiebesök, föreläsningar och seminarier.
Moroten är att många tranåsföretag kan minska sina energikostnader med 20 procent och man kommer att gå ut till 200 företag.

DET GÄLLER ATT framtidssäkra Tranås och det gäller många miljoner som kan användas på annat sätt i företagen vilket ger stabilare företag i Tranås.
Linköpings Universitet är med för att förändra Tranås och har sökt projektmedel på 4,5 miljoner kronor från Energimyndigheten.
Det handlar om att göra Tranås företag stabilare, få dem att tjäna pengar samtidigt som de gör en miljöinsats, sade Fredrik Skaghammar.

Bevan Berthelsen

 


Massor av tidningsartiklar från trakten hittar du på www.frinnaryd.com