2012-04-11

Swedbank upphör med kontanthanteringen i maj

 

 

Privatrådgivare Annegerd Johansson och bankdirektör Jennie Svahn från Swedbank gav råd om vad man kan göra när kontanthanteringen över disk upphör den 22 maj. Foto: Bevan Berthelsen.

I förra veckan hade Tranås godmanförening bjudit in privatrådgivare Annegerd Johansson och bankdirektör Jennie Svahn från Swedbank.
Det gällde de problem som kan uppstå för gode män, förvaltare och deras huvudmän när banken upphör med kontanthanteringen den 22 maj.

JENNIE SVAHN GAV inledningsvis en kort historik om penninghanteringen från 1960-talet och framåt. Det handlade om när checklönesystemet upphörde och folk undrade hur de skulle kunna betala utan dessa papperslappar. Då kom istället hålet i bankväggen i form av uttagsautomater för bankkort och möjligheter att betala inköpen med kortet.
Huvudargumenten för att upphöra med kontanthanteringen över bankdisken är främst den miljöpåverkan som värdetransporterna orsakar. De kvarstår ju delvis eftersom uttagsautomaterna ständigt ska fyllas på med sedlar. Ett annat argument är att risken för rån minskar.

I TRANÅS FINNS HUNDRA gode män och förvaltare som hjälper människor som inte själva kan hantera sin ekonomi på grund av hög ålder, sjukdom eller andra orsaker. De ansvarar för ungefär 45 till 50 miljoner kronor per år. En person, som har denna hjälp, kallas huvudman och i Tranås har vi 200 sådana. I uppdraget ingår oftast också att bevaka huvudmannens rätt och att sörja för hans/hennes person.

En del smärre problem kunde lösas direkt. En god man som varje vecka hämtade ut 1 000 kronor i hundralappar åt sin huvudman över disk, eftersom hon bestämt ville ha det så. Där blev rådet att i uttagsautomaten ta ut 400 kronor två gånger och göra ett tredje uttag på 200.
I Swedbank har god man möjlighet, att med betryggande säkerhet för huvudmannen, ta ut pengar med sitt eget bankkort. Är gode mannen inte kund i banken så kan han öppna ett eget konto med noll kronor för att kunna använda denna möjlighet.
Många huvudmän får sina ”veckopengar” via ett vanligt bankkort och kan själva hämta ut i automaten.
Andra har svårigheter att komma ihåg sin kod. Det senare kan lösas genom att när huvudman handlar så kan betalningen ske utan koden. Det räcker med enbart fullgod legitimation. Huvudmannen kan också i affären be kassörskan att runda av inköpsbeloppet uppåt med några hundra får att få mera kontanter för oförutsedda behov, till exempel att handla på torget.

 

ETT ANNAT VANLIGT problem, som inte har med kontanthanteringen att göra, togs också upp.
En huvudman hade 700 000 på ett Swedbankkonto med i det närmaste obefintlig ränta. När god man tillträdde upptäcktes att huvudmannen förlorade sextusen kronor per år i ränteinkomster. Banken uppmärksammar inte sådant här så gode mannens första uppgift blev att öppna ett nytt konto som gav maximal ränta.
Hur går det för alla som inte har en god man och förlorar ränteinkomster år efter år?

Problemet med kontanthanteringen tycks istället ligga hos föreningslivet då man ska lämna in delredovisningar från till exempel pågående lotteriförsäjlningar, kaffekassor och liknande.
För detta finns bankens ”Penningpåse” som kan lämnas in, men denna tjänst är avgiftsbelagd.
Avgiften som tas ut är beroende på beloppets storlek, men minimiavgiften är alltid 65 kronor varje gång.
En annan mycket viktig aspekt är också att sitta och köa med sin nummerlapp inne i banken också skapar en social gemenskap.

Bevan Berthelsen


Massor av tidningsartiklar från trakten hittar du på www.frinnaryd.com