2012-04-04

Kylan skrämde bort många från naturvandringen

 

Jan-Eric Nilsson vid fågeltavlan i Ekbergsparken. Foto: Bevan Berthelsen

Naturvandringen i Ekbergsparken klockan 08 på morgonen i lördags lockade bara en handfull deltagare. Orsaken var den kraftiga snöyran som drog in.

JAN-ERIC NILSSON berättade istället om de fågelarter som förekommer i Ekbergsparken. Dessa finns angivna på den här informationstavlan som är uppsatt vid Hembygdsgården, ifall någon vill uppleva fågelkvittret när det är behagligare väder.
Vid en fågelskådning ute vid Säbysjön under tisdagskvällen förra veckan gick det bättre och drygt 15 intresserade anslöt sig till gruppen.
Jan-Eric Nilsson berättade då om det fågelliv som finns kvar och vad som gått förlorat. Säbysjön ingick förr i de kända fågellokalerna i Sverige, men miljöförändringar har gjort stora skador.
Båda arrangemangen ingick i den lyckade Framtidsveckan.

Bevan Berthelsen

 

Earth Hour i Tranås kyrka

TRANÅS KYRKA VAR I DET NÄRMASTE fullsatt vid konserten som började klockan 20 i lördags. 20.30 släckte man belysningen helt och fortsatte i skenet av levande ljus den följande timmen. Det hela ingick i den globala manifestationen för att uppmärksamma klimatförändringarna som bland annat beror på utsläppen vid energiproduktion med fossila bränslen.


Bevan Berthelsen


Massor av tidningsartiklar från trakten hittar du på www.frinnaryd.com