2012-05-16

Drygt 200 åttondeklassare diskuterade med politikerna

Över 200 elever från årskurs åtta från Junkaremålsskolan och Ängarydsskolan deltog i den årligen återkommande ”Diskussdagen” i Stadshuset under torsdagen förra veckan. Foto: Bevan Berthelsen

 

Över 200 elever från årskurs åtta från Junkaremålsskolan och Ängarydsskolan deltog i den årligen återkommande ”Diskussdagen” under torsdagen förra veckan.

NÄRMARE 30 POLITIKER och tjänstemän fanns på plats klockan åtta på torsdagsmorgonen i Stadshuset för att på ett begripligt sätt berätta om hur kommunalpolitiken fungerar i Tranås. Demokratikommittén arrangerar denna träff varje år.
Eleverna fördelades i grupper som fick besöka olika stationer där de fick drygt en halvtimma på varje station för att prata med och ställa frågor till de olika politikerna i varje rum.
Diskussdagen, med ett par korta fikapauser och lunchuppehåll, avslutades vid 15-tiden.


INTRESSANTAST VAR NOG ”Station Kommunfullmäktige” där ett fingerat, men riktigt sammanträde med följande scenario:
På dagens sammanträde skall beslut om kommunens investeringsbudget tas. I kommunfullmäktige finns 4 partier och varje parti går fram med ett eget förslag. I kommunen finns ett samlat investeringsutrymme på 100 miljoner kronor varje år. Allt behöver inte användas varje år. Ibland kan det behövas investeras mer, ibland mindre.

 


Här fanns Kultur- och idrottspartiet (KiP), som vill satsa på idrotts- och kulturanläggningar. De menar att det är viktigt om kommunen skall växa och om man skall kunna behålla ungdomarna när de blir äldre.
Tekniska partiet (Tp). Dess partimedlemmar strävar i första hand mot att Tranås skall erbjuda mycket tomtmark för bostäder samt att vi skall ha ett bra gatunät och bra kommunikationer. Man är också mycket för miljösatsningar, typ biogasmack m.m. Den stora grejen för Tp är att flytta reningsverket till Skoboviken, för att bereda mer plats för villatomter i Näckströmsområdet.
Finanspartiet (FiP). Detta parti vill först och främst ha ordning på de kommunala finanserna. Därför vill man lägga många tunga investeringar på framtiden. Helst ska man spara ihop till investeringarna innan man gör dem så man slipper låna upp pengar. Därför är deras investeringsbudget ganska liten. Detta för att skapa utrymme för framtida investeringar som kan behövas. Man är också skarpt kritisk till att de andra partierna vill överskrida investeringstaket.
Social- och utbildningspartiet (SuP). Detta parti värnar om både de äldre och yngre i kommunen. Därför vill man sätta spaden i jorden för en del rätt stora byggnationer.

Bevan Berthelsen