2012-10-10

Skogsdag för politiker

Under onsdagen i förra veckan genomförde Teknik och Griftegårdsnämnden en dagsutflykt för att bese kommunens skogsinnehav. Foto: Bevan Berthelsen

 

Under onsdagen i förra veckan genomförde Teknik och Griftegårdsnämnden en dagsutflykt för att bese kommunens skogsinnehav.

TRANÅS KOMMUN avverkar i genomsnitt 3 000 kbm per år medan tillväxten är 4 000 kbm om året.
Man började i Grytbäcken och Aggas-området med Håkan Karlsson från Södra Skogsägarnas tranåskontor som sakkunnig guide.
– Tall på höjderna och gran på sluttningarna är de riktlinjer som gäller. Efter avverkningarna måste även markberedning utföras så att fröna från kvarvarande träd kan gro när de når marken, berättade Håkan Karlsson.
Han redogjorde ingående om de regelverk som gäller för skogsägare. Ett exempel är att man måste spara 10 så kallade evighetsträd per hektar, som ska vara kvar. Där menade han att dessa skulle sparas i en så svår terräng så att det aldrig lönar sig att avverka dem.
– År 2008 tillkom även graderingar av röjningsstadiet för skogarna. Man måste också röja i bottnen av skogarna så att de befintliga träden får luft och möjligheter att utvecklas ordentligt.
Vid sådan röjning lämnar man kvar rönn och körsbär, berättade Håkan Karlsson, som har 37 år bakom sig som skogsrådgivare.

EFTER ETT PAR TIMMAR och många kilometers vandringar blev det termoskaffe med fralla och sedan förflyttning. Då besöktes skogsområdet norr om Nya Griftegården fram till Fällans koloniområde för en kompletterande skötselgenomgång av just detta område.
Det handlade också om ekonomi med till exempel fallande virkespriser. Granmassaved betalas idag med 295 kronor per fastkubikmeter.
Björk betalas med 350 kronor. Det framkom även att björken nu på sikt kan komma att ersätta bomull som textilmaterial.
Materialet kallas för viskos-tyger och utvecklas i Sverige. Av en fastkubikmeter björk kan man få fram över tretusen T-shirts!
Just nu produceras tyger som består av 50 % bomull och 50 % björkviskos inom svensk skogsförädlingsindustri. Successivt tror man att björk ska ersätta bomull helt.

Bevan Berthelsen