2012-04-25

Medlemsantalet ökar
Naturskyddsföreningen höll länsstämma i Sommen

 

Till ny ordförande i Naturskyddsförningen Jönköpings länsförbund valdes Henrik Svensson, verksam som miljöjurist vid Länsstyrelsen i Jönköping. Foto: Bevan Berthelsen

I lördags höll Naturskyddsförningen Jönköpings länsförbund sin årsstämma på Lugna Landet med 12 av länets 14 kretsar på plats.
Till ny ordförande valdes Henrik Svensson, verksam som miljöjurist vid Länsstyrelsen i Jönköping.

I DEN OMFATTANDE verksamhetsberättelsen framgår att länsförbundets styrelse genom intensiva och konstruktiva diskussioner lyckades bistå Tranåskretsen, som var mycket nära en nedläggning i mars 2011. Det ordnade upp sig och villiga förmågor tog tag i det hela och Tranåskretsen kunde stå som värdar för länsstämman i lördags. Naturskyddsföreningen i Tranås har nu totalt 253 medlemmar.

NATURSKYDDSFÖRENINGENS länsförbund säger att länet är ett område i landet med flera ansikten! Vättern, Sveriges näst största sjö, Höglandet med sitt norrlandslika klimat och sin karga natur, Värnamoområdet med bokskog o.s.v. Det innebär fantastiska möjligheter till naturupplevelser av en mängd olika slag.

 

 

UTNYTTJA TIPSEN I BOKEN ”Rädda skogens liv”, som beskriver massor av pärlor i länet!
Samtidigt som vi sitter i en skogsbacke och njuter av friden så pågår det en mängd projekt för att störa och i sämsta fall förstöra detta. I norra Vättern planerar Försvaret att utöka antalet skjutdagar från 20 till 80, som framförallt ökar bullret ända ner till Visingsö.
Exploateringen av de strandnära områdena för bebyggelse i många kommuner ökar. Vindkraftsprojekt i skogsmiljö finns i de flesta kommuner i länet och våra gamla torvmossar riskerar att bli uppgrävda och omvandlade till jordförbättringsprodukter.
Håll ögonen öppna och notera vad som händer. Om vi inte gör någonting nu kan det vara för sent sen!

UTÖVER NYVALD ordförande består styrelsen nu av Anders Aldberg från Stensjön, Robert Erlandsson från Gislaved, Inga-Britt Fälth från Bankeryd, Bengt Ohlsson från Huskvarna, Åke Jönsson från Jönköping samt nyvald Albin Enlund från Reftele.
Antalet medlemmar i länsförbundet är 6 425, en ökning med 287 sedan år 2010.

Bevan Berthelsen

 

Massor av tidningsartiklar från trakten hittar du på www.frinnaryd.com