2012-05-09

Förenar konst och ett hållbart samhälle

Mathiev Vrijman och Malin Lindmark Vrijman berättade hur de förenar konst och ett hållbart samhälle. Foto: Bevan Berthelsen

 

Under söndagseftermiddagen berättade konstnärsgruppen Kultivator från Öland om sin verksamhet i Kraftverket.
Det handlade om den lyckade kombinationen konstutövande och en KRAV-godkänd mjölkgård.

KULTIVATOR GRUNDADES 2005 av konstnärerna Mathiev Vrijman och Malin Lindmark Vrijman och bönderna Maria Lindmark och Henric Stigeborn.
Mathiev och Malin berättade, med bilder och filmer, hur de genomför projekt, utställningar och workshops med inbjudna gäster och allmänheten. Deras arbeten har presenterats i ett tiotal olika länder.

PÅ GÅRDEN FINNS 30 kor, höns, ankor, får och hästar och en gästateljé. Sedan starten har ett 80-tal konstnärer, forskare och lantbrukare besökt och arbetet hos dem.
Det här är ett sätt att få konstintresserade att komma i kontakt med det agrara samhällets djur, maskiner och själva odlandet. Det stimulerar och väcker intresse att ställa om till ett hållbart samhälle där till exempel eget husbehovsodlande på ett markområde i närheten av bostaden kommer in.


 

MATHIEV OCH MALIN menade också att det finns en gammal kunskap som yngre behöver lära sig för att klara de problem som kan dyka upp. Den gamla kulturen går hand i hand med konsten att överleva.
Samlingsnamnet på dessa tankegångar är Mormors universitetoch samtalet handlade också om hur det skulle kunna utvecklas här hos oss i Tranås och resten av Sverige.
Den intressanta och lärorika söndagseftermiddagen på Kraftverket var ett samarbete mellan Kulturenheten Landstinget i Jönköpings län, Tranås kommuns kulturförvaltning och miljöorganisationen Omställning Tranås.

Bevan Berthelsen


Massor av tidningsartiklar från trakten hittar du på www.frinnaryd.com