2012-08-01

Gammaldags lieslåtter i Löverhult

Slåtterängen i Löverhult lockade ett 20-tal personer. Foto: Bevan Berthelsen

Gammal kunskap hålls vid liv. Det ser Narurskyddsföreningen i Tranås till, som i lördags genomförde en slåtterdag i Löverhult. Ett 20-tal deltagare mötte upp. Här ses Jan-Inge Svensson slå medan Margaretha Rosén och Birgit Svensson väntar på att få räfsa upp. sid 4

Torsten Svärd servade med justeringar och reparationer av liar.


I lördags genomfördes, för femte året i rad, en slåtterdag vid Löverhults gård. Vid 10-tiden samlades ett 20-tal arbetsvilliga med liar, räfsor och tillbehör för att bevara den gamla kunskapen om ängsslåtter.

SLÅTTERDAGEN VAR ETT samarrangemang mellan Naturskyddsföreningen i Tranås och ägarna till Löverhults gård Hans och Eva Furland.
Märta Svärd, ordförande i Naturskyddsföreningen, höll först en genomgång och berättade om slåtter förr och hur det gick till då med att slå med lie, räfsa ihop och hänga upp i hässjor.

VIDARE INFORMERADES om farligheten med lieslåtter och reglerna, som måste iakttas för att inte skada sig själv eller andra under arbetet. Det gällde till exempel att de som räfsade upp alltid skulle befinna sig på säkert avstånd bakom den som slog.

HÄR KAN VI OCKSÅ nämna att den 28 juni var Hans och Eva Furland samt Märta och Torsten Svärd på en slåtterkurs utanför Nässjö. Den handlade om slåtterteknik, säkerhet och slåtterängar. Instruktör var den kände ”Liemannen” Kjell Gustavsson från Växjö och kursen arrangerades av Svenska Naturskyddsföreningen och med Länsstyrelsen som sponsor.
Efter slåtterdagen, med välbehövliga fikapauser och mat, avrundades dagen med en grillafton med musik, där deltagarna själva fick medtaga egen mat och dryck.
Nästa evenemang blir den 22 september med en svampexkursion med hjälp av Birgitta och Sven Damne.

Bevan Berthelsen


12-årige Tobias Bundgaard jobbade som en hel karl hela dagen.

Anders Rosén byggde hässjor.

Tre sådana här hässjor blev det. I och med hässjningen kan höet torka även om det regnar då och då.


 

Massor av tidningsartiklar från trakten hittar du på www.frinnaryd.com