2012-03-21

Samhällsföreningen i Frinnaryd höll årsmöte

Den massiva styrelsen i Frinnaryds Samhällsförening består nu av ordföranden Anna Efraimsson, Eva Klangbeck, Stefan Orre, Christine Göransson, Carl-Johan Axelsson, Ann-Sofie Andersson och Ulrika Hjalmarsson. Ersättare i styrelsen är Li Ohlsson, Elisabeth Wallin Orre, Ragnar Söderman och Susanne Jalava, som saknas på bilden. Foto: Bevan Berthelsen


Frinnaryds Samhällsförening höll årsmöte i FIF-stugan i söndags. Anna Efraimsson omvaldes som ordförande.

UTÖVER ORDFÖRANDEN består styrelsen nu av Eva Klangbeck, Stefan Orre, Christine Göransson, Carl-Johan Axelsson, Ann-Sofie Andersson och Ulrika Hjalmarsson. Ersättare i styrelsen är Li Ohlsson, Elisabeth Wallin Orre, Ragnar Söderman och Susanne Jalava.
Av verksamhetsberättelsen framgår bland annat att föreningen, som har 120 medlemmar, tillsammans med FIF, Bygdegårdsföreningen och Svenska Kyrkan arrangerat 11 tipspromenader.

 

FRINNARYDSDAGEN den 27 augusti var årets höjdpunkt. Den arrangerades tillsammans med FIF, Svenska Kyrkan, Bygdegårdsföreningen och Docklidskyrkan. Den uppskattade heldagen avslutades med en pubkväll med grillning och liveunderhållning.
Ett partytält har inköpts gemensamt mellan Frinnaryds föreningar och finansieras med det gemensamma kontot Frinnarydsdagen.
Hemsidan Frinnarydsportalen, www.frinnaryd.com, har utvecklats bra och antalet besökare ligger på drygt femtusen i månaden. Här finns över 500 tidningsartiklar från trakten med över 800 tillhörande färgfoton.

DET ENDA NEGATIVA är att Aneby kommun inte ville förlänga kontraktet för att bland annat klippa gräsytorna i Frinnaryd. Denna inkomstkälla saknas 2011 och den gav också, under en rad av år, möjligheten till riktiga feriearbeten för ungdomar i Frinnaryd.

Bevan Berthelsen

Massor av tidningsartiklar från trakten hittar du på www.frinnaryd.com