2012-04-25

Hur var det på demokratidagen?

Kanske tog Bevan Berthelsen sista bilden på Sofia Arkelsten i tjänst? På fredagsmorgonen meddelade media att hon fått lämna sitt uppdrag som parisekreterare för Moderaterna.
Övriga två är Svend Dahl från Stockholms Universitet, fil.dr i statsvetenskap och partiforskare, samt partisekreterare Anders Wallner från Miljöpartiet.

 

Bevan Berthelsen. Foto: Annica Nordqvist

Bevan Berthelsen som är ledamot i Demokratikommittén i Tranås kommun har varit på en heldagskonferens i Stockholm.

Du har varit på demokratidagen i Stockholm. Hur var det?
– Mycket intressant och vi var över 400 deltagare från hela landet. Demokratidagen genomförs varje år och arrangeras av Sveriges Kommuner och Landsting.

Tycker du att demokratidagen innehöll saker som kan användas i Tranås kommun?
– Vi ligger redan långt framme i Tranås. Dels har vi Demokratikommittén med ordinarie ledamöter från alla partier som har mandat i Kommunfullmäktige. Dels har vi infört Medborgarförslag där kommuninnevånare kan lämna in sina förslag utan att, som tidigare, behöva gå via ett politiskt parti. Ett medborgarförslag behandlas som en vanlig motion och remitteras till berörda styrelser och nämnder för yttrande innan beslut tas.
Man kan säga att vår demokrati aldrig blir starkare än vad vi själva gör den till.


EU- och demokratiminister Birgitta Ohlsson föreläste om att EU måste stå upp för demokratin. Foto: Bevan Berthelsen


Höjdpunkten var en mycket humoristisk och engagerande föreläsning av filmregissören och journalisten Tarik Saleh med temat ”Min arabiska vår”. Foto: Bevan Berthelsen


 

 

 


 

 

Berätta om föredragshållarna?
– Under förmiddagen föreläste EU- och demokratiminister Birgitta Ohlsson om att EU måste stå upp för demokratin. Lena Langlet från SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, om SKL: s satsningar inom områdena demokrati och medborgardialog.
Höjdpunkten var en mycket humoristisk och engagerande föreläsning av filmregissören och journalisten Tarik Saleh med temat ”Min arabiska vår”.
Tarik, nyss fyllda 40 år, har en egyptisk far och en svensk mor och det handlade om hur han upplevde den egyptiska revolutionen och störtandet av president Barak.
Någon riktig demokrati blev det knappast, trots att det var unga människor som ledde protesterna. Hela parlamentet består i stort sett av gubbar över 65 år från Islamiska Brödraskapet och 30 procent av korrupta typer och resten, Salafiterna, är riktigt läskiga typer, som till exempel tillåter barnäktenskap. Det är bara att inta Befrielsetorget i Kairo och försöka igen, menade Tarik.

EFTER LUNCHUPPEHÅLLET på en timme startade inte mindre än 14 olika seminarier. Jag deltog i två varav det ena var ”Folkrörelsepartier, ett minne blott”? Panelen bestod av Sofia Arkelsten, Svend Dahl från Stockholms Universitet, fil.dr i statsvetenskap och partiforskare, samt partisekreterare Anders Wallner från Miljöpartiet.
Sofia Arkelsten sade bland annat att partierna idag står inför stora utmaningar och att det handlar om förändringar i själva partiarbetet. Hon passade också på att berömma Miljöpartiet för att ha funnit det rätta greppet att få många nya medlemmar i framförallt storstäderna. På fredagsmorgonen meddelade media att hon fått lämna sitt uppdrag som parisekreterare för Moderaterna.

Vad händer framöver i demokratikommittén i Tranås?
– Akuellt just nu är att Demokratikommittén har diskuterat förslaget till ungdomspolitiskt handlingsprogram/ungdomsråd i Tranås och lämnat sina synpunkter och ändringsförslag till Kultur- och fritidsnämnden.
I maj genomför vi den årliga ”Diskussdagen” där skolelever från Junkaremålsskolan och Ängarydsskolan får prata och diskutera med politikerna.


 

Massor av tidningsartiklar från trakten hittar du på www.frinnaryd.com