2012-09-26

Bilfri lördag lockade trots regn

Här ses några av de som tog chansen att cykla och ta en tur på den del av Storgatan som var avstängd för biltrafik. Foto: Bevan Berthelsen.

Under lördagen arrangerade Tranås kommun ”I stan utan min bil” där man uppmuntrades att lämna bilen hemma och istället ta sig till Klockareplan med cykel eller till fots.

En del av Storgatan var avspärrad för biltrafik i båda riktningarna mellan klockan 10 till 12 och upplåten enbart för cyklande och mopeder.
Här visades eldrivna cyklar och mopeder och intresserade kunde prova på med en liten tur själva.
Trots den regniga förmiddagen kom en hel del folk som också deltog i en tipspromenad och övriga aktiviteter. Miljöpartiet genomförde en cykelmanifestation längs den avstängda Storgatan och delade även ut cykeldiplom till dem som kommit till Klockareplan på egen cykel.

Bevan Berthelsen

 

 

 

Över femhundra tidningsartiklar från trakten hittar du på www.frinnaryd.com