2011-05-04

Nu sker en uppsnyggning vid sågverket i Blå grindar

Den här stora högen av träflis är allt som finns kvar av de många grå brädstaplarna vid Blå grindar. Foto: Bevan Berthelsen.

Många har genom åren retat sig på de allt gråare brädstaplarna vid den nedlagda sågen vid Blå grindar. Men just nu pågår en uppsnyggning av hela området.


SKOGSMÄSTARE Per-Arne Wahlberg drev sågverket i mitten av 1980-talet med sin son som verksamhetschef.
– En bankdirektör i Tranås lyckades då ta kål på hela fyra sågverk i trakten. Vår såg vid Blå grindar var ett av dessa och vi tvingades upphöra med verksamheten, berättar han.
Sonen tog FN-tjänst och avled tragiskt under tjänstgöringen utomlands.
– Sedan dess har jag inte orkat ta tag i det hela, men nu har alla brädstaplarna förvandlats till flis.
-En del byggnader ska också rivas och hela området ska snyggas upp. Vad som sedan sker får jag ta ställning till då. Bland annat ska ju riksvägen 32: an flyttas en bit österut, berättar Per-Arne Wahlberg för Tranås-Postens utsände.

Bevan Berthelsen

 

Den här närbilden visar att under de gråa brädytorna fanns prima virke. Torrt och klart för eldning i större flispannor.


Massor av tidningsartiklar från trakten hittar du på www.frinnaryd.com