2011-04-06

Teknik och Griftegårdsnämnden gjorde syneresa under en dag

Nytillträdde enhetschefen för VA-verket Oscar Samuelsson informerade om hur avloppsvattnet idag renas i de olika stegen före utsläpp. Foto: Bevan Berthelsen

 

I förra veckan ägnade sig ordinarie ledamöterna och ersättarna i Teknik och Griftegårdsnämnden åt en heldags syneresa. Redan klockan åtta på morgonen startade man i buss från Stadshuset.
Det gällde att på de olika besöksmålen sätta sig in i den verksamhet som nämnden ansvarar för och fattar ekonomiska beslut om.

VIA DEN NYA Sveaplansrondellen och grävningsarbetena på Storgatans västra sida gick färden till första anhalten som var ÅVC, Återvinningscentralen i Norraby.
Nästa ansvarsställe var reningsverket där enhetschef Oscar Samuelsson informerade om hur avloppsvattnet idag renas i de olika stegen före utsläpp. Även Rörnätsavdelningen gav en omfattande och informativ beskrivning av sin verksamhet.

VID TRANÅS NYBYGGDA grundvattentäkt i Scoutvik informerades om det högkvalitativa dricksvatten som nu finns i kranarna. Risken för en bakterieförorening, som den i Östersund, finns därför inte här.

KOMMUNENS KOSTAVDELNING ingår sedan 1 januari i nämndens ansvarsområde. Samtliga måltider tillagas i Centralköket på Junkaremålsskolan som sedan levereras kyld ut till de olika mottagningsköken. På Centralköket arbetar idag ett 20-tal personer. Efter informationen på plats fick alla proväta tillsammans med skoleleverna. Dagens meny bestod av panerad fisk, potatis och kallrörd sås.
Därefter blev det Pakförvaltningens olika växthus på Ängaryd där man nu drar upp de blommor som ska ut när frostrisken är över.
Heldagsutflykten avslutades på intilliggande Nya Griftegården inklusive besök i kapellet och krematoriet. Här kommer nämnden inom de två kommande åren att ta ställning till en mångmiljoninvestering i en ny krematorieugn.

Bevan Berthelsen


Massor av tidningsartiklar från trakten hittar du på www.frinnaryd.com