2011-03-09

Ska den lokala Piratenföreningen integreras?

Den 22 februari samlades drygt 70 intresserade i Stadsbiblioteket för att bilda en lokal förening för intresserade av Fritiof Nilsson Piraten. Foto: Bevan Berthelsen.

 

Den 22 februari samlades drygt 70 intresserade i Stadsbiblioteket för att bilda en lokal förening för intresserade av Fritiof Nilsson Piraten. Totalt har idag 66 personer tecknat sig för ett medlemskap.

DEN HÄR TRÄFFEN resulterade i att en interimsstyrelse utsågs, som består av följande 9 personer: Monica Malm, Gun Erixon, Elisabet Saxholm, Per Ulfsbo, Robert Carlin, Per-Uno Somme, Göran Gunnarsson, Lennart Söderqvist och Lars-Börje Jacobson.

Under den senaste veckan har Fritiof Nilsson Piraten Sällskapet erbjudit sådana goda ekonomiska villkor och förmåner att lokalgruppen i Tranås kanske ska integreras i det nationella Piratensällskapet.
Sammanslutningen i Tranås skulle då fungera som en projektgrupp utan egen styrelse och ekonomiskt ansvar, men fortfarande kunna utvecklas som det var tänkt från början.
Hur det blir kommer att avgöras idag onsdag då den utsedda interimsstyrelsen ska sammanträda.

I övrigt kommer man under mötet att jobba vidare med programidéerna exempelvis

• En ”Tur i Piratenmiljöer” med halvdagsutflykt i Tranås/ Ydrebygden till platser som kan kopplas till Piratens texter.
• Ett berättarprogram runt temat med ”Bokhandlaren som slutade bada” med en samverkan med Torpöns camping och med uppföljande kulinarisk upplevelse.
• Ett uppslag om samverkan sent i höst med Badhotellet med Pirateninslag och dessutom tankar på att ta fram lokalanknutna Piratentexter avsedda både för invånare och besökare.

UPPSLAGEN VID SAMTALEN under Piratenkvällarna har varit många och fantasifulla. Några vill ordna en resa till Österlen med Piratens Kivik, Färs härad och Vollsjö, som är födelseorten och där Piratenmuseet finns – kanske genomförbart 2012. Andra ser fram emot en bokcirkel med Piratenläsning för att nämna något.

Nu är det viktigt, sade flera deltagare vid senaste mötet den 22 februari, att starta med lagom ambitionsnivå och inte ta till för mycket.
Plats finns ändå för fler medlemmar att ansluta sig. Kontakta i så fall Monica Malm på biblioteket för mer information.

Bevan Berthelsen