2011-02-09

Berättade om indigobarn och kristallbarn

 

John Wanneroth, uppvuxen i Hullaryd, gästade i söndags Livsfilosoferna i Tranås och berättade om indigobarnen och de kommande generationerna av kristallbarn.

John Wanneroth, uppvuxen i Hullaryd, gästade i söndags Livsfilosoferna i Tranås och berättade om indigobarnen och de kommande generationerna av kristallbarn. 25 kvinnor, men bara tre män fanns på plats för att få veta mer om detta.
-En del av mitt jobb på Jorden är att sprida information om de nya barnen, sade han.

-JAG KRASCHLANDADE på Jorden 1982 med massor av indigoenergier, jag hatade skolan och vägrade att följa de flesta regler och tillsägelser, som jag dagligen fick av lärare och övriga auktoriteter. Som barn hade jag en vilja och en syn som inte var av denna världen.
Efter att jag slutat skolan så har jag spenderat den största delen av mitt vuxna liv med att söka svaren på de hemligheter som skolan inte lär ut och samhället inte berättar om. Dessutom har jag hittat balansen i mig själv som jag inte hade innan, säger John.

INDIGOBARN BÖRJADE faktiskt födas redan i slutet av 1960-talet. Jorden har en viss frekvens och den har ökat hela tiden och detta medför även en del fysiska förändringar på olika sätt. De har ofta en broblematisk uppväxt och det förekommer att en mycket liten del av dem diagnosticeras som så kallade ”bokstavsbarn”.
Indigobarn är beteckningen för barn som föds i den nya tiden från 1995 och framåt. Det som kännetecknar dessa är att de är födda med en långt starkare utstrålning och aura än sina föräldrar. De är också födda med en indigofärgad aura som skiljer sig markant från föräldrarnas och tidigare generationers auror.
Indigobarnen är mycket känsligare och har därför en god kontakt med både kropp, känslor och tankar. Obalanser i närmiljön kan göra att barnet till exempel drabbas av allergi och eksem och de har därför ett större behov av sund kost och sunda levnadsvanor än människor med den gamla tidens energier. De reagerar positivt på nästan all alternativmedicin och alternativbehandling.

 

Under perioden 2004 till 2012 föds alla barn med en blandning av den nuvarande indigoauran och den kommande kristallauran. Det här lilla barnet fanns också med i söndags. Foto: Bevan Berthelsen.

KRISTALLBARNEN KOMMER att börja födas redan nästa år. De är fullkomligt rena kosmiska källor och är därför helt slutna kretslopp, som andra människor kan spegla sig i, men som de inte kan tappa ur energi från.
Vad som var intressant att höra var att under perioden 2004 till 2012 föds alla barn med en blandning av den nuvarande indigoauran och den kommande kristallauran. Beroende på uppväxtförhållandena och framförallt föräldrarnas medvetenhet kan barnets kombination av indigo och kristallaura utvecklas och vid vuxen ålder bli en ren kristallaura.

DET FINNS MYCKET att läsa om indogobarnen och kristallbarnen och jag rekommenderar den svensköversatta boken ”Kristallbarn, indigobarn och framtidens vuxna” av den danska författarinnan Anni Sennov.
25 kvinnor men bara tre män fanns med vid sammankomsten och det blev en hel del att fundera över när jag lämnat Livsfilosoferna. När jag själv växte upp på 1940-talet fanns inte begreppet indigobarn. Istället användes termen odiciplinerade barn. Jag fick förlita mig på de fåtal förstående och vidsynta vuxna jag hade i min närhet i Tranås och så hade jag hela tre
olika skyddsandar samtidigt!

Bevan Berthelsen

Många tidigare artiklar om Livsfilosofernas evenemang finns på den här länken


 

Massor av tidningsartiklar från trakten hittar du på www.frinnaryd.com