2011-05-04

Avsked för Åke Ufo Gustafsson till spelmansmusik

Spelmän inramade begravningsgudstjänsten i Tranås kyrka. Foto: Bevan Berthelsen

Åke Ufo Gustafsson lämnade oss på måndagsmorgonen den 4 april och begravningen i Tranås kyrka i måndags visar hur omtyckt och saknad han är.

VILKEN STOR MAN såväl som till kropp, sinne och själ han var under sitt liv här på Jorden.
Mest minns vi hans stora ödmjukhet, men han kunde också vara envis, på ett fint och snällt sätt, när vi diskuterade livets gåtor och vår tillvaro här på Jorden.
Förutom musiken, med hundratals egna kompositioner, hade Åke många strängar på sin lyra.
Han var en mycket skicklig naturfotograf med flera välbesökta vernissager och han har skrivit många tankeväckande dikter.
Åke hade också en fin förmåga att kunna lyssna till andra och han engagerade sig också med att kunna hjälpa andra som hade det svårt.
Åke var också engagerad i Tisdagsakademin och missade sällan våra sammankomster varje tisdag. Detsamma gällde torgkaffet i Löfstadkyrkan på fredagarna.
Föreningen Livsfilosoferna i Tranås låg också Åke varmt om hjärtat där han var starkt engagerad ända sedan starten. Där utsågs han också till hedersmedlem för några år sedan.

ÅKE MENADE ATT reinkarnation eller återfödelse verkade logiskt. Sedan lång tid tillbaka var han förvissad om att döden är ett naturligt förlopp och inget att frukta. Anden eller själen vandrar vidare och lever kvar i en dimension på andra sidan av vår tillvaro.
Nu är Åke där saknad av oss alla.
Min förhoppning är också att Åkes spelmansstämmor, i början av mars varje år, ska fortsätta och arrangeras av hans många spelmansvänner till minne av denne ödmjuke och kärleksfulle man.
Jag vill också här återge en av Åkes många tänkvärda dikter.

Bevan Berthelsen


Massor av tidningsartiklar från trakten hittar du på www.frinnaryd.com


 

 

En av Åkes många tänkvärda dikter

Alla kommer vi hem

Vi har fått vår fria vilja
att uppleva det onda och det goda.
Allt vi ser i den fysiska världen är
förgängligt
liksom solar och galaxer.
Den finare materien
som vibrerar av Guds ande
är liv som vi inte kan se med våra ögon.
Vi dör aldrig för det finns ingen död.
Vi har alla levt i evigheter.
När vi dör lämnar vi den fysiska kroppen.
Själen blir fri
och vi föds in i en tidlös värld.
Alla kommer vi hem till Gud
vår moder och fader.