2010-01-05

Anmäl alltid inbrotten i källar- och vindsförråd

Särskilt vid källarinbrotten ligger värdet av det stulna oftast under hemförsäkringens självrisk. Det är ingen idé att öda tid på att anmäla sådant anser många. Foto: Bevan Berthelsen

Inbrotten i källar- och vindsförråd samt i uthus och garage anmäls inte så ofta. Orsaken är att det stulna ofta ligger under hemförsäkringens självriskbelopp. Det är ingen idé att öda tid på att anmäla sådant anser många.

DETTA ÄR HELT FEL och inbrottsstatistiken blir helt snedvriden. Skrivbordsbyråkrater och politiker, som ofta saknar kontakt med verkligheten, använder siffrorna för att till exempel dra ner, eller slippa utöka, antalet polistjänster.
Det här innebär att ingenting händer och de som sysslar med den här typen av enklare ”skitbrott” utan att åka fast kan fortsätta. Utan anmälningar blir det inga utredningar och därmed inget som påverkar brottsstatistiken.
Särskilt vid källarinbrotten ligger värdet av det stulna oftast under hemförsäkringens självrisk. Råkar någon bli av med värdefullare saker hänvisas ofta till att stöldbegärlig egendom inte ska förvaras på sådana ställen.

FÖR DEN ENSKILDE är det lika mycket värt att få ha kvar sina billigare saker i förrådet. Ofta har de ett oersättligt affektionsvärde som till exempel minnessaker, gamla foton, vykortssamlingar från resor och liknande.
Lika snett är det till exempel att polisanmälningar av cykelstölder inte görs i samma grad som bilstölder. En cykel som är några år ligger under försäkringens självrisk. Statistiken över anmälda brott ger därmed en bild av en större andel bilstölder jämfört med hur den faktiska brottsligheten ser ut.
Ambitionen under 2009 i Tranås har varit att polisen ska bli mer synlig. Låt ambitionen under 2010 bli att en större del av de faktiska brotten anmäls.
Om anmälningsbenägenheten ökar, är det således lindrigare brott som anmäls i högre utsträckning och statistiken kommer en bit närmare verkligheten. Med dessa rätta siffror kan man sedan på ett effektivare sätt ta itu med de viktiga förebyggande åtgärderna.

Bevan Berthelsen


Massor av tidningsartiklar från trakten hittar du på www.frinnaryd.com