2010-03-24

Ny ordförande hos Livsfilosoferna

I styrelsen för Livsfilosoferna för 2010 ingår Monika Eklund, Carina Viberg, Lars Nilsson, Jessica Hedrén (ej med på bilden), Jennifer Hedrén, Lennart Larm samt hedersledamoten Åke ”Ufo” Gustafsson. Foto: Bevan Berthelsen

 

Vid Livsfilosofernas årsmöte i söndags valdes Monika Eklund till ny ordförande efter Ann Möller. I övrigt är styrelsen densamma genom att en del omvaldes och andra är tidigare valda för tvåårsperiod.

FÖRENINGEN SKAFFADE egen möteslokal i september 2008 och verksamheten för 2009 har därför präglats av en stor ökning av aktiviteterna. Med undantag för tre sommarmånader har fikaträffar och temakvällar genomförts varje onsdagskväll och därutöver har inbjudna medier och föreläsare gästat föreningen en söndag i månaden.
23 nya böcker har inköpts till föreningens bibliotek. Verksamhetsberättelsen omspänner två helsidor och mycket mer finns att läsa på föreningens hemsida www.livsfilosoferna.se

Bevan Berthelsen