2010-04-28

”Kvinnors politiska inlägg uppfattas ofta som långdragna”

S-kvinnorna i Tranås höll en utbildningsdag hos ABF i lördags under ledning av Hannah Hellgren. Foto: Bevan Berthelsen

Kvinnor pratar under kortare tid än män, men deras politiska inlägg uppfattas ofta som långdragna av männen. Det visar en nyligen gjord undersökning.

DET HÄR OCH MYCKET annat framkom när S-kvinnorna i Tranås höll en utbildningsdag hos ABF i lördags under ledning av Hannah Hellgren, som står på tionde plats i länets riksdagslista.
Hannah berättade att utbildningsdagen genomförs för att få fram unga kompetenta tjejer till kommun och landstingsarbetet. Blandade generationer och blandad kompetens är viktigt, framhåller hon.
– Vi är inte som män så vi kan belysa och ta upp frågor som är våra områden. Till exempel oron över att vissa områden inte är upplysta i stan, så att man inte törs gå hem ensam när det är mörkt. Även barnomsorg på kvällstid och OB-tid är viktiga frågor, säger Hannah Hellgren.
Stämningen var mycket god när Tranås-Posten tittade in. Det berättades många exempel från kvinnors liv inom kommunpolitiken genom åren. Bland deltagarna fanns unga mödrar och flera med invandrarbakgrund.
En av dem, Husniya Hasan, är kurd och kom till Sverige1993 från ett oljeområde i gränsområdet i norra Irak. Hon är socionom och hennes man politiker. Familjen orkade till slut inte med alla bomber som fälldes över området.

Husniya flydde med de fyra döttrarna på en strapatsrik resa genom flera länder som Azerbadjan och Ryssland och kom så småningom till Sverige. Husniya kan flera språk och lyckades därför ta sig fram. Hon är noga med att påpeka att de inte visste något om Sverige innan de flydde och att många tror att flyktingar kommer för att de skall få socialbidrag i Sverige, men att orsaken var att de helt enkelt inte kunde leva i sitt land på grund av kriget.
Hannah Hellgren berättar att S-kvinnorna i Tranås under några år särskilt engagerat sig i frågor som rör det internationella området och då speciellt rättvisemärkt.
Organisationen är mycket gammal och redan 1892 bildades den första socialdemokratiska kvinnoklubben i Stockholm och 1920 slöt sig 120 socialdemokratiska kvinnoklubbar i landet samman och bildade Sveriges Socialdemokratiska Kvinnoförbund.
I dag finns över hela landet cirka 300 kvinnoklubbar, kvinnoföreningar och nätverk. En viktig uppgift för klubbarna är utbildning av medlemmarna i organisatoriska och politiska frågor.

Bevan Berthelsen