2010-11-17

Tranåsbostäder vill höja hyrorna – affärsmässiga principer ska gälla

 

Tranåsbostäder räknar med att kostnaderna kommer att öka nästa år. Som motiv till sitt yrkande anger bolaget underhållsbehov samt kostnad för borgensavgift, som man angett att Tranås kommun har. Den här kostnaden sägs vara 10 kronor per kvadratmeter och år.

Bolaget vill höja hyran med i genomsnitt 2,9 procent från den 1 januari och hyresförhandlingarna påbörjas i morgon torsdag.
-En hyreshöjning med i genomsnitt 2,9 procent motsvarar 139 kronor i månaden för en trerumslägenhet på 72 kvadratmeter, säger Marie-Louise Holmberg förhandlingsledare i Hyresgästföreningen till Tranås-Posten.
I morgondagens hyresförhandlingar deltar hon själv tillsamman med tranåsföreningens Yngve Philipsson.

Ny lagstiftning gör att reglerna för kommunala allmännyttiga bostadsbolag ändras den 1 januari.
Utifrån ett allmännyttigt syfte ska bolagen främja bostadsförsörjningen i kommunen och erbjuda de boende möjligheter till inflytande.
Bolagen ska alltid utgå från vad som är bäst för företaget på lång sikt och drivas efter affärsmässiga principer.

Förhandlingarna går ut på att parterna, Hyresgästföreningen och Tranåsbostäder, ska enas om hur stora intäkter företaget behöver för att klara kostnaderna det närmaste och de kommande åren.
Parterna diskuterar också vad hyresgästerna får för sin hyra, det vill säga kvaliteten i boendet.

Bevan Berthelsen

Marie-Louise Holmberg, förhandlingsledare i Hyresgästföreningen, är med under torsdagens hyresförhandlingar med Tranåsbostäder. Foto: Bevan Berthelsen

TRANÅSNOSTALGI och RACKARTYG. De många uppskattade berättelserna från förr finns nu inlagda på en speciell länksida som du hittar överst i det blå fältet på www.frinnaryd.com
Här ligger även ”TRANÅSCAFÈER FÖRR” som gick i 14 veckor som följetong i Tranås-Posten hösten 2010.

 

Och så här blev resultatet:

TRANÅS-POSTEN 2010-11-25

Vid förhandlingsbordet: Fr v Yngve Philipsson, Marie-Louise Holmgren, Anders Wall, Sören Carp, Nils Lindqvist, Christer Rydholm och Marita Rasmusson. Foto: Ann-Christin Antonsson

I förra veckan kom Hyresgästföreningen och Tranåsbostäder överens om att höja hyrorna från den 1 januari med 11 kronor per kvadratmeter vilket motsvarar cirka 68 kronor för en trerumslägenhet på 72 kvadratmeter. Men hyresgästerna kan vänta sig ytterligare en hyreshöjning under våren 2011.

- Vi har haft en givande dag och diskuterat oss fram till en lösning säger Sören Carp, vd på Tranåsbostäder.
Carp säger att det nu är en helt ny situation som uppkommit eftersom en ny lagstiftning från och med årskiftet gör att reglerna för kommunala allmännyttiga bostadsbolag ändras.
Utifrån ett allmännyttigt syfte ska bolagen främja bostadsförsörjningen i kommunen och erbjuda de boende möjligheter till inflytande.

Bolagen ska alltid utgå från vad som är bäst för företaget på lång sikt och drivas efter affärsmässiga principer.
- Men det här är något som kommunfullmäktige inom en snar framtid ska besluta om och det har vi lagt åt sidan vid dagens förhandlingar.
Tranåsbostäder ville vid förhandlingarna höja hyran med 1,6 procent och hyreshöjningen slutade på 1,38 procent. Detta innebär en hyreshöjning med 11 kronor per kvadratmeter, cirka 68 kronor för en trerumslägenhet på 72 kvadratmeter.
Anledningen till hyreshöjningen är ökade räntekostnader och ökade driftstaxor.

Senare under våren kan hyresgästerna förvänta sig ytterligare en hyreshöjning med ungefär samma summa.
Sören Carp ser nästa års hyreshöjningen som en normalårshöjning.
Hyresgästföreningens representanter ville inte svara på vilka krav de har lagt fram i förhandlingarna.
- Det finns ingen anledning att diskutera det. Vi har gjort en förhandling och sedan en överenskommelse, säger Marie-Louise Holmgren som är en av Hyresgästföreningens förmedlare.
Hyresgästföreningens representanter säger sig dock vara relativt nöjda med utfallet.

Sören Carp säger att Tranåsbostäder i dag har en ekonomi i balans. Bostadsbolaget äger i dag sammanlagt 468 lägenheter och de ser möjligheten att eventuellt tillskapa fler hyresrätter om behovet skulle uppstå.
Under 2011 kommer man fortsätta att renovera lägenheter som planerat.
- Vi vill kunna erbjuda ett bra boende, avslutar Sören Carp.

Ann-Christin Antonsson