2010-09-15

Hjärt- och kärlsjukdomar har ofta samband med åldersdiabetes

Kardiologen Carina Linderfalk berättade om att hjärt- och kärlsjukdomar ofta har samband med åldersdiabetes. Foto: Bevan Berthelsen.

Kardiologen Carina Linderfalk gästade i förra veckan Tranås Diabetesförenings medlemsmöte i Löfstadkyrkan. Hon berättade om att hjärt- och kärlsjukdomar ofta har samband med åldersdiabetes.

CARINA LINDERFALK ÄR DELS verksam som distriktsläkare i Landsbro men också inom Redeby Läkarservice i Eksjö där hon för Sensia Hälsa arbetar med en studie av nya läkemedel för typ2-diabetiker.
– Det här är en global läkemedelsstudie där hittills 12 000 patienter deltar, varav en del svenskar. I Eksjö finns 16 deltagare som testas var sjätte månad och syftet är att få ner deras värden för blodtrycket, blodfetter och blodsocker, sade hon.
– Ungefär fem procent av Sveriges befolkning har diabetes och då främst Typ-2 eller åldersdiabetes, som det också kallas. En annan tidigare benämning är insulinresistens.

I TRANÅS SKULLE DET med detta procenttal innebära att här finns cirka 800 diabetiker.
De som fått sjukdomen är oftast folk som ”lever gott” här i västvärlden och framförallt i USA.
Man ser nu också att diabetes ökar i de utvecklingsländer som har fått det bättre, till exempel i Indien.
-Diabetiker har 2 till 4 gånger ökad risk för kardiovaskulära sjukdomar till exempel hjärtinfarkt och stroke och de här sjukdomarna orsakar 70 till 80 procent dödlighet hos diabetikerna.
Även ett förstadium till diabetes, som heter nedsatt glukosintolerans, medför en ökad risk för kardiovaskulär sjukdom, berättade Carina Linderfalk och fortsatte.
– Drygt 20 procent av patienterna som vårdas på HIA för hjärtinfarkter och instabil kärkrampsjukdom har diabetes. Två tredjedelar av de HIA-vårdade patienterna hade någon form av försämrad glukosintolerans.

– Det här är en sjukdom som måste tas på allvar och vården försöker göra mer och mer för dessa ca 300 000 i Sverige, som idag lider av Typ-2 diabetes. Majoriteten, ca 80 procent, av dessa kommer att dö i förtid av makrovaskulära eller kardiovaskulära komplikationer.
Man kan således inte bara säga att ”det är bara åldersdiabetes” med lätt förhöjda blodsockervärden eftersom det redan då är ett allvarligt läge.

– Som läkare känner man sig lite tjatig när man gång på gång påpekar det viktiga med motion. Nu kan man ju också skriftligen ordinera motion på recept! Den viktigaste behandlingen är motion eftersom blodsockret då sjunker.
Det här är en livsstilssjukdom som är mycket ovanlig bland så kallade naturfolk. Om dessa människor sedan kommer i kontakt med våra matvanor så utvecklar en del av dem diabetes, sade Carina Linderfalk.

Bevan Berthelsen

Massor av tidningsartiklar från trakten hittar du på www.frinnaryd.com