2010-06-23

Uppskattad blomstervandring i Tranås parker

Här en del av gruppen i Ekmarkspark - det verkliga eldoradot för blomsterälskare. Foto: Bevan Berthelsen

Tranås Trädgårdssällskap arrangerade i torsdags kväll förra veckan en intressant blomstervandring med Hans Knutsson och Lars Sundin från Park- och Griftegårdsförvaltningen som guider.

STARTEN SKEDDE i Brunnsparken vid Kuran och fortsatte sedan via Hylands Torg, Stadshuset och Ekmarkspark.
Brunnsparken, eller Stora Torget som det hette förr, ser idag likadant ut som för över 50 år sedan med den gamla fontänen i mitten.
– Vi gallrar lite i träden, men annars ser det ut som förr och vi har här 150 kvadratmeter blomsterrabatter. Vi köper in kvalitetslökar från Holland och efter avblomningen tar vi upp dem för avmognad och återanvändning. Under hösten sätter vi sedan ner dem i olika gräsmattor på flera håll i stan där de sedan får vara kvar år efter år.
Vi håller också på att försöka eliminera problemet med kajor och det lär finnas drygt tvåtusen sådana i stan. Deras avföring är också starkt frätande och orsakar en hel del skador, säger Hans Knutsson, som är arbetsledare inom Park- och Griftegårdsförvaltningen.
– Många växter och mindre träd, som till exempel fuchsior, kan inte stå ute under vintern så dessa tar vi in i växthus på hösten. Nytt för i år är att vi hyr in flera av de tunga, höga och ståtliga krukade växterna från Holland. När hösten inträder kommer en bil från Holland och hämtar tillbaka dem, berättar Lars Sundin.
På frågan om åverkan svarar han att det är rätt lite vandalisering i rabatterna, men att förra sommaren vräktes 18 av de 26 stora blomlådorna på räckena på stadshusbron ner i Svartån. I år har de förankrats med en speciell låsning som ska förhindra detta. Samma gäller till exempel blomsterarrangemangen i stolparna på Klockareplan. De har nu placerats så högt upp att de inte kan nås från marken. Största hotet är de så kallade ”järnnätterna” med svår nattfrost i början av juni, men här har man haft tur under de senaste åren.

EKMARKSPARK ÄR DET verkliga eldoradot för blomsterälskare. Trädbeståndet är oftast mer än 40 år, men en hel del nya träd har planterats och det tar ungefär 30 år innan de är stora. Här finns också många udda och sällsynta växter.
Förre stadsträdgårdsmästaren Karlheinz Hallesius planterade många, för vår trakt, sällsynta växter i Ekmarkspark. Det berättas att så fort han planterat någon av rariteterna så tog han bort etiketten direkt så att ingen samlare skulle frestas gräva upp plantan och ta den med sig hem. När de sedan, efter flera år rotat sig ordentligt, och stod i full blom fick de sina namn tillbaka.

TRANÅS TRÄDGÅRDSSÄLLSKAP, som arrangerade den här mycket uppskattade blomstervandringen, bildades den 18 maj 2004 och har nu drygt hundra medlemmar. Medlemsaktiviteter genomförs varje månad, även vintertid. Redan den 1 juli gör man en gemensam utflykt till Lövåsa trädgård i Österbymo.

Bevan Berthelsen

Massor av tidningsartiklar från trakten hittar du på www.frinnaryd.com


Hans Knutsson och Lars Sundin från Park- och Griftegårdsförvaltningen guidade vid blomstervandringen i torsdags.

Den här Magnolian tillhör rariteterna i Ekmarkspark.

Nytt för i år är att man, över sommaren, hyr in krukade stora och ståtliga blommor från Holland, som den här tvåmeters pelargonen utanför Stadshuset. Det är inget montage av flera utan en enda pelargon.