2010-08-25

Astma- och Allergiföreningen firade 50-årsjubileum

 

På lördagseftermiddagen gick 45 medlemmar i Astma- och Allergiföreningen ombord på Boxholm II för en rundtur på sjön Sommen med slutmålet färjeläget på Torpön.

DÄR ÅTS TORPÖPLANKA Special med en mycket omfångsrik buffé medan Lasse och Peter Johansson underhöll med musik.
Anledningen var att föreningen firar 50-årsjubileum i år. Förslaget på att starta en förening för astmatiker och allergiker i Tranås kom sommaren 1960. Ett 20-tal föreningar fanns då redan i landet och själva riksförbundet hade startat fyra år tidigare 1956. Den 22 oktober samlades 25 personer och gjorde slag i saken och en interimsstyrelse valdes.
Vid årsmötet 1961 valdes Artur Forsemalm till ordförande eftersom han redan hade den funktionen i interimsstyrelsen. Föreningen hade då 37 medlemmar och tio år senare fanns 100. Medlemsantalet har varierat och som mest hade man 240 medlemmar mot i dag 158.
Föreningens ordförande Dagny Grändevall berättar att mycket har hänt sedan starten. Forskning och mediciner har gjort stora framsteg och många lever nu ett ganska bra liv trots olika allergier, bara om de sköter sin medicinering.
– Den negativa sidan är att så många fler i dag drabbas av astma, allergi eller annan överkänslighet. Vår förenings uppgifter är att stödja och hjälpa våra medlemmar och nå ut med information för att öka samhällets förståelse för våra problem, säger Dagny Grändevall.

Bevan Berthelsen


Astma- och Allergiföreningens sekreterare Agneta Dahl och ordföranden Dagny Grändevall stod vid landgången och prickade av de medlemmar som gick ombord på Boxholm II. Foto: Bevan Berthelsen.

 

 


Massor av tidningsartiklar från trakten hittar du på www.frinnaryd.com