2010-09-01

Få tyckte till om Stadsvisionen

Samhällsbyggnadsförvaltningens chef Bo Horndahl, kommunchefen Roger Westman och Jan Holmbom från TCG, Tranås Citygrupp, informerade och tog emot synpunkter under drygt två timmar.

Under onsdagskvällen förra veckan arrangerades ett medborgarmöte i Stadshuset med anledning av utskicket i juni till alla hushåll om Stadsvision Tranås.

TANKEN VAR ATT FÅ IN synpunkter, diskutera och förtydliga. 13 åhörare dök upp och alla fick diskutera, fråga och lämna egna synpunkter och förslag.
Samhällsbyggnadsförvaltningens chef Bo Horndahl, kommunchefen Roger Westman och Jan Holmbom från TCG, Tranås Citygrupp, informerade och tog emot synpunkter under drygt två timmar.
Jan Holmbom öppnade mötet med att ge en liten bakgrund till arbetet. Tidigare var det Storgategruppen som arbetade bland annat med att sänka trottoarerna. Stadsvision Tranås siktar in sig på utvecklingen 30 år framåt i tiden och flera arkitekter utifrån har fått delta i denna vision, som presenterats i en omfattande broschyr till alla hushåll.
Bo Horndahl klargjorde att jämsides med det här tar även kommunens förvaltningar hand om synpunkter och förslag som kan realiseras i nutid.

– VI HAR SVARTÅN och järnvägen och däremellan ligger centrum. ICA-hallen blev ju helt felplacerad eftersom biblioteket skulle ha legat där. Folk som besöker stan fascineras av den breda Storgatan och nu är man inne på ”förtätning” och liknande uttryck, sade en av åhörarna.
Jan Holmbom svarade att man prioriterar Storgatan och det handlar mycket om att handeln vill ha större affärsytor.
– Att shoppa är en upplevelse och charmen med Tranås är ju alla de mindre butikerna. Större varuhallar vill besökarna inte se i Tranås. De som gillar sådant åker istället till A6 i Jönköping, menade en annan.

DET BLEV MYCKET meningsutbyte om tranåsbesökarnas upplevelser och om besöksmål kontra köpmål.
-Vi får aldrig känslan av fina upplevelser i centrum när man riskerar att bli överkörd av alla varutransporter till större affärer, menade någon.
Roger Westman svarade att ”Vi jobbar med ett 30-årigt perspektiv och tanken är ju att göra centrum mänskligare”.
-Det är viktigt att få bort så mycket biltrafik som möjligt från Storgatan så att man kan njuta av alla uteserveringarna och få promenera lugnt bland alla de små affärerna, sade en åhörare.

MYCKET HANDLADE OM järnvägens dubbelspår genom stan. Från Stadsvisionen sades att det finns många alternativ ifall vi får en höghastighetsbana för tågen. Blir Tranås en station så blir det ”en tiopoängare” och det kan bli fyra spår genom Tranås och med höghastighetsbanorna i en tunnel under stan. Alternativt kan all järnvägstrafik gå i tunnel under stan.
Tranås kanske kan bli en ny järnvägsknut istället för Nässjö och Mjölby och om allt går i tunnlar är vi av med problemet att Tranås delas av järnvägen.
-Det här låter ju som drömmar alltihop, menade en åhörare.

Thommy Wisén föreslog att ”Trandansen” vid de båda infarterna till Tranås flyttas in till Ydrerondellen och den blivande rondellen vid Sveaparken. Foto: Bevan Berthelsen.

EN ÅHÖRARE MENADE att det viktiga i hela den här frågan är att den demokratiska processen fungerar framöver med bland annat återkoppling till förslagsställarna. Det tog man åt sig och lovade att tänka på detta.

Thommy Wisén presenterade vid informationsmötet sitt förslag att flytta de två ”Trandansen” från södra och norra infarterna till Tranås. De gjordes av Thomas Qwarsebo och invigdes den 9 november 1996. Kostnaden då var 200 000 för båda. Den norra i rostfritt stål och den södra i rostigt järn.
– De nuvarande platserna vid infarterna kräver större saker för att väcka uppmärksamhet att svänga av till Tranås. Båda bör flyttas in till Ydrerondellen och nya Sveaplanrondellen. När man rundar tranorna börjar de flaxa med vingarna. Alltså perfekt att placeras i rondell, sade han.
Tranorna är fastsatta med fyra bultar i en järnring så den i Ydrerondellen är lätt att flytta tillfälligt ifall tranåsborna vill ha kvar sin julgran där.

THOMMY WISÈN MENADE också att konstverket ”Fantasifågel” på torget ska friläggas eftersom trädkronan intill har svällt ut genom åren och förtar intrycket. Detta förslag och Trandansen in på rondellerna är ju synpunkter och förslag som kan realiseras i nutid.

Bevan Berthelsen