2010-08-25

Politikerutfrågning om tillgängligheten

Politikerpanelen var möblerad i ett rödgrönt block, trots att något sådant inte existerar i Tranås. Alliansen var placerad mot höger och mitt emellan dessa politiska block satt Per-Arne Wahlberg för sig själv vid ett eget bord. Foto: Bevan Berthelsen.

 

Under onsdagskvällen förra veckan arrangerade SHR, Samlade Handikapp Rörelsen, en politikerutfrågning i biograf Royal.

SAMTLIGA TRANÅSPARTIER fanns på plats och alla hade långt innan fått sju frågor som de kunnat formulera ett bra svar på. De flesta partierna var också överens om de positiva svaren, kanske för att valdagen låg bara fyra veckor framöver.
I politikerpanelen satt Helen Karlsson (V), Bengt E Carlsson (S), Lars-Anders Johansson (Mp), Per-Arne Wahlberg (Sd), Anne-Christine Backlund (Kd), Mats Antonsson (Kd), Ingemar Karlsson (Fp), Per Ulfsbo (Fp), Leif Andersson (C) och Anders Wilander (M).
Panelen var möblerad i ett rödgrönt block, trots att något sådant inte existerar i Tranås. Alliansen var placerad mot höger och mitt emellan dessa politiska block satt Per-Arne Wahlberg för sig själv vid ett eget bord.
Moderator var generalsekreteraren Örjan Brinkman från HSO (Handikappföreningarnas Samarbetsorgan) i Stockholm.

FÄRDTJÄNSTEN VAR KVÄLLENS första ämne. Kommunen höjde redan 2004 färdtjänsttaxan till dubbelt så mycket som övriga kommuner i länet. Tranåspolitikerna hade då den uppfattningen att egenavgiften är det starkaste styrinstrumentet för att påverka kommunens kostnader. Efter starka protester från handikapp- och pensionärsorganisationerna beslutades att tillämpa Länstrafikens zontaxa gånger 1,25 som gäller än idag. Det kostar just nu 44 kronor för en enkelresa. Ska man åka till exempel och handla så kostar det 88 kronor dit och tillbaka.
DHR Tranåsavdelning ansåg att det nu var dags att sänka till 35 kronor enkelresa och frågan som ställts var ”Vad tänker ditt parti göra för att sänka avgiften?”
I svaren uppstod en ovisshet om det var den styrande alliansen som svarade när politiker från den sidan kom till tals. Det fastslogs då att varje enskilt parti inom alliansen enbart svarade för sitt eget partis åsikter i denna och följande frågor.
Det hela utmynnade i att färdtjänsttaxan ska sänkas. Alla var eniga om detta.

VARMVATTENBASSÄNG i simhallen var en annan het fråga. Reumatiker och andra handikappade har under några år haft tillgång till Badhotellets varmvattenbassäng genom kommunalt ekonomiskt bidrag, men avtalet sades upp. Idag åker ett 15-tal personer ända till Boxholm en gång i veckan för att där nyttja en 34-gradig varmvattenbassäng.

DET SOM FRÅN BÖRJAN var en önskan från oss inom handikappföreningarna att få tillgång till en varmvattenbassäng i anslutning till simhallen har nu nästan helt försvunnit från dagordningen. Vi vill ha besked var ditt parti står i denna fråga! Stöder ni oss eller är det ett äventyrsbad, en velodrom eller inomhuslöparbanor ni prioriterar?
Svaren blev:
(V) Ja
(S) Ja
(Mp) Ja
(Sd) Badhotellet och Boxholm kostnadsfritt. Tranåsbassäng som tredje alternativ.
(Kd) Ja, men Badhotellet som alternativ.
(Fp) Bassäng finns inritad och ett steg i rätt riktning.
(C) är försiktigt och vill inte lova någonting.
(M) Badhotellet tillgängligt varje söndag och tror att vi måste hitta tillbaka dit. Tycker att Landstinget ska ställa upp och hjälpa till.

Moderator var generalsekreteraren Örjan Brinkman från HSO (Handikappföreningarnas Samarbetsorgan) i Stockholm.

BRUKARINFLYTANDE inom Hemtjänsten har genom förts på försök i Tranås. Tänker ditt parti medverka till att brukarinflytande införs i hela kommunen?
Här svarade alla partier ja.
Det handlade om hur doftallergiker ska kunna bo eller besöka äldreboendena i kommunen. Det handlar ofta om eget boende där och en viss frihet finns. Däremot ska givetvis starkt doftande rengöringsmedel och doftblock undvikas.
Tillgängligheten i stan ska stimuleras men här hänger det ofta på privata fastighetsägare.
Tanken på att lägga ner verksamheten i Mossebostugan och flytta verksamheten till Rås gård var en annan fråga.
Mats Antonsson (Kd) hänvisade här till en utredning som kommer i oktober. Ingenting är bestämt eller någon viss inriktning av det kommande beslutet finns inte.

Bevan Berthelsen


Massor av tidningsartiklar från trakten hittar du på www.frinnaryd.com