2010-12-01

Piratensällskap ska bildas i Tranås

Martin Ribenhäll, Per Ulfsbo, Robert Carlin och Lars-Börje Jacobson hör till dem som vill få igång ett Piratensällskap i Tranås. Foto: Bevan Berthelsen.

 

Den 15 maj 1921 klockan 1.40 på morgonen stannade nattsnälltåget från Stockholm i Tranås och Fritiof Nilsson Piraten steg ned på perrongen och satte för första gången sin fot i Tranås.
-Klockan 9.30 samma dags förmiddag öppnade jag en advokatbyrå i staden, skriver han.

PIRATEN STANNADE tio år i Tranås och avflyttade år 1931 till Kivik. Under sin tranåstid blev han känd som en skicklig advokat och en glad sällskapsbroder, men främst som en mycket bra muntlig berättare. Hans första bok ”Bombi Bitt och jag” påbörjades under hans sista år i Tranås och utgavs 1932. Det kom att bli drygt tio volymer varav flera med Tranås- och Ydremiljöer.
Ett av hans favorituttryck var: Det finns ingenting som inte hänt, men mycket som inte har berättats.

Göran Gunnarsson och Rune Eriksson berättade om Sven Ridderborg från Sjövik säteri i Norra Vi. Han dök senare upp under namnet Victor Dieudonné Blaudonner på Donnersberg i Piratens novell ”Ett liv”.

I TISDAGS FÖRRA VECKAN arrangerade Stadsbiblioteket en författarafton på temat Fritiof Nilsson Piraten. Kvällen var uppdelad i två avdelningar. I den första berättade Göran Gunnarsson och Rune Eriksson om Sven Ridderborg från Sjövik säteri i Norra Vi.
Ridderborg var en odygdig pojk och skickades runt till olika läroverk men avbröt studierna och gick till sjöss. Omsider hamnade han i Kapstaden där han fick jobb som polis. När Boerkriget bröt ut anmälde han sig som frivillig på engelsmännens sida.
Det visades många bilder från Boerkriget och citat från hans berättelser därifrån. Han avancerade från sergeant till löjtnant och återvände senare till Sjövik. Han var då tämligen skadad av det tidigare vilda livet och supandet på officersmässarna. Det gick snett och han fick lämna Sjövik för ett enklare liv på andra gårdar i trakten.
Under 1920-talet flyttade Sven Ridderborg till Tranås och blev där vän med Piraten eftersom denne drogs till lite udda och äventyrliga människor som senare kunde platsa in i hans berättelser. I Piratens novell ”Ett liv” finns Sven Ridderborg under namnet Victor Dieudonné Blaudonner på Donnersberg. Klicka här för mer om Sven Ridderborg.
Piraten ändrade alltid personnamn, gårdsnamn och liknande i sina berättelser – han var jurist och försiktig mot eventuella förtal- eller ärekränkningsanmälningar från anhöriga till personerna i de olika berättelserna.

 

 

UNDER DEN ANDRA DELEN av kvällen kom frågan upp om att bilda ett lokalt Piratensällskap i Tranås och ett sådant behov har funnits länge.
Här var det bland andra Martin Ribenhäll, Per Ulfsbo, Robert Carlin och Lars-Börje Jacobson som berättade om bland annat Piratens tranåsår. Det gavs exempel på berättelser som kan kännas igen härifrån och där de riktiga personerna kan kännas igen, till exempel:
”Flickan med bibelspråken” är en frälsningssoldat i Tranås som Piraten uppskattade och som uppträder som hans hushållerska i berättelsen – ända tills ett bibelord hon lärt ut drabbar honom. Då får berättelsen ett dramatiskt slut.
Historien ”Högvilt” är en annan som handlar om en engelsk lord på besök. Piraten slår i honom att han själv äger slottet Travattanks mitt i Tranås (Kuranstalten eller badhotellet som det heter idag). Här passerar tänkta eller verkliga personer i tranåsmiljö revy. Älgjakten som lorden deltar i tar också en ände med förskräckelse när han råkar skjuta en häst. Den fantastiska historien sålde Piraten två gånger till samma tidning!
Vedgubbarnas strejk i huset på Storgatan 48 drabbas av lockout i historien ”Peter slår ned strejken”. Båda hette Carl Johansson men kallades för Johansson Däruppe respektive Johansson Därnere för att kunna skiljas åt. Med tiden fick de heta Däruppe och Därnere. Det var smidigast så tyckte Piraten, som hade den ene städslad hos sig.
”Bankkalaset” har igenkännbara profiler ur den lokala ekonomiska och näringslivsmässiga tranåseliten. Bankstyrelsen i Sämskevik sammanträder med dråpliga karaktärer och ett efterföljande gastronomiskt nachspiel går inte av för hackor.

TROTS SNÖOVÄDER hade närmare 40 personer sökt sig till författaraftonen. En intresselista fanns där man kunde anteckna sig för bildandet av ett lokalt Piratensällskap och samtliga närvarande verkade skriva dit sina namn, adress med mera.
Missade du den här kvällen så kan du skriva på listan på Stadsbiblioteket eller ringa Monica Malm på telefon 0140-68200.
Piratensällskapet bildades i Lund 1982 och en fråga som ska tas upp vid en kommande träff är om tranåsföreningen ska bli någon underavdelning till denna. Eller om den ska stå på egna ben, men samarbeta intimt med grundsällskapet.
Namnet Piratensällskapet är ju redan inmutat och bland namnförslagen för den blivande Piratenföreningen i Tranås finns ”Tranås-Piraterna”.

SOM LITEN BODDE JAG åren 1938 till 1942 i samma lägenhetsom Piraten hade haft under sin tranåstid och när jag blev större fick jag höra många historier om honom. Följande, då opublicerde, historia hade jag med i Tranås-Posten för fyra år sedan.
Den finns nu med i Piratenposten nr. 4 för i år. Medlemstidningen innehåller hela 18 sidor om Piratens tranåstid!

FRITIOF NILSSON DREV ju advokatbyrå i Tranås och anlitades en vårdag som försvarare för en bondgrabb som stod åtalad för Tidelag – han sades ha haft könsumgänge med en kviga. Piraten lyckades få pojkstackarn frikänd.
Det här hände på våren och på hösten var det höstmarknad i Tranås. Piraten hade sitt kontor på andra våningen på Storgatan 25, vid Lilla Torget, och råkade titta ut genom fönstret.
Där får han syn på den tidigare åtalade, men frikände bondgrabben som ledde en kviga i ett rep på väg ner till kreatursmarknaden.
Då kunde Piraten inte hejda sig. Han fick upp fönstret och vrålade: Albin!
Pojken tittade upp frågande: Ja, va ä dä om?
Är du på väg att ta ut lysning din jävel? Ropade Piraten tillbaka.

Bevan Berthelsen


Läs vidare om utvecklingen FULLSATT VID PIRATENKVÄLL I BIBLIOTEKET