2010-02-17

Nise ny ordförande i Reumatikerföreningen

 

Ny ordförande för Reumatikerföreningen i Tranås är Leif Nise.

Vid Reumatikerföreningens årsmöte i lördags valdes Leif Nise till ny ordförande för verksamhetsåret 2010.
Skönsjungande PRO-kören, under ledning av Key Forkelid, underhöll och alla trivdes med fika och spännande lotteridragningar.

Av verksamhetsberättelsen framgår att föreningen, med 158 medlemmar, haft en livlig verksamhet hela 2009. Här kan nämnas utflykter till Verner von Heidenstams Övralid och Motormuseet i Motala, en uppskattad modevisning av seniorkläder där egna medlemmar mannekängade, den mycket uppskattade årliga auktionen i oktober gav 15 000 i vinst till medlemsverksamheten. Onsdagsgruppen har träffats varannan vecka för trevlig samvaro och många har varit med på vattengympan i Boxholm. Mjuk- och sittgympan på tisdagar har letts av Annelie Kvist i samarbete med Tranås Gymnastiksällskap. Året avrundades med ett välsmakande julbord för medlemmarna.
Föreningen hade en ekonomisk omsättning på 74 131 kronor och årets verksamhet gav en liten vinst på 1 142 kr.
Ny ordförande efter tidigare Evy Forkelid är Leif Nise. Styrelsen för 2010 består i övrigt av Birgitta Pettersson, kassör; Gun Pettersson, Elvy Skrubbe, Annelie Kvist, Annie Benderius och Ingrid Blixt, ersättare.

Bevan Berthelsen