2010-03-10

Ny ordförande i Hullaryds Samhällsförening

Olli Junttila valdes till ny ordförande vid Hullaryds Samhällsförenings årsmöte i söndags. Foto: Bevan Berthelsen


Margareta Ljunggren, Anne Håkansson-Kalsås och Albert Eckerborn från Landsbygdsupproret i Aneby kommun var inbjudna att informera om den pågående kampanjen mot den kommunala nedrustningen som är på gång ute i socknarna. Foto: Bevan Berthelsen


Massor av tidningsartiklar från trakten hittar du på www.frinnaryd.com

 

Olli Junttila valdes till ny ordförande vid Hullaryds Samhällsförenings årsmöte i söndags. Efter förhandlingarna informerade tre eldsjälar från Landsbygdsupproret i Aneby kommun om nuläget.

SAMLINGSSALEN i Thelegården var i det närmaste fullsatt trots att den nu 50-åriga föreningen bara har 75 medlemmar.
Av verksamhetsberättelsen för det gångna året kan nämnas att föreningen i november arrangerade ett gammaldags kaffekalas med anledning av 50-årsjubileet. Man har också genomfört midsommarfest, loppmarknad och torgdag som drar in mest av de pengar som håller verksamheten igång. Knutsdans, filmkvällar för barn och städdagar bör också nämnas.
Lommarydsbladet som utges av föreningen har kommit ut med två nummer, som även kan läsas på hemsidan www.hullaryd.se. Annat läsvärt är bygdeboken ”Lommaryds socken – en levande bygd med närhet till historien” som utkom i slutet av 2007. Den finns på tre försäljningsställen Hullaryd, Aneby och i Tranås.
Uthyrningsverksamheten i Thelegården har minskat något, men är fortsatt god. Där finns även biblioteksfilialen kvar, men lånesiffrorna måste höjas för att minska risken för att biblioteket läggs ner.
Man har också fortsatt uppvakta Länsstyrelsen och Vägverket för att 50-skyltarna ska flyttas längre ut från bebyggelsen.
Under hösten har föreningen, tillsammans med andra samhälls- och hembygdsföreningar i kommunen undertecknat en skrivelse för Landsbygdsupproret i Aneby kommun, som tillsänts alla kommunfullmäktigeledamöter.
Styrelsen för verksamhetsåret 2010 består av nyvalde ordföranden Olli Junttila, Fredrik Brehmer, Peter Ellbrant, Björn Kanelind. Rolf Lax och Håkan Nygren omvaldes och nyvald i styrelsen är Erik Lax.
Margareta Ljunggren, Anne Håkansson-Kalsås och Albert Eckerborn från Landsbygdsupproret i Aneby kommun var inbjudna att informera om den pågående kampanjen mot den kommunala nedrustningen som är på gång ute i socknarna.

Bevan Berthelsen