2010-03-31

Ordförandeskifte i Hörselskadades Förening

Thore Pramberg, Lisbeth Andersson, Inger Selleby, Birgit Myllyvainio, John Madsen och Irene Fredriksson i Hörselskadades Förening. Foto: Bevan Berthelsen

 

Vid Hörselskadades förenings årsmöte i Gulla villa förra veckan lämnade Thore Pramberg över ordförandeklubban till John Madsen. Det blev även, i bästa samförstånd, andra förändringar i styrelsens sammansättning.

TIDIGARE KASSÖREN Inger Selleby blev nu ersättare i den nya styrelsen medan Lisbeth Andersson, Irene Fredriksson och Birgit Myllyvainio avtackades under högtidliga former.
Ordföranden i HRF: s distriktsstyrelse Lennart Hjalmarsson från Värnamo ledde mötesförhandlingarna och informerade därefter om bland annat Ljudmiljökampanjen, som den 19 oktober kommer till Jönköpings län. Den vänder sig också till arkitekter, byggare och andra som utformar samlingslokaler.
-Samlingslokaler som till exempel restauranger och kaféer är den sämsta miljön att kunna föra ett samtal med hörselskadade, men mycket kan göras åt dessa problem, sade Lennart Hjalmarsson.
Föreningen har 54 medlemmar och träffar sker varje månad i Gula Villan. Därutöver har många resor gjorts då man samarbetar med Astma- och Allergiföreningen och åker tillsammans.
I styrelsen för 2010 finns John Madsen, ordf.; Stig Strömberg, kassör; Thore Pramberg, Albin Bengtsson, Per-Åke Göransson och Jan-Erik Agduhr. Ingrid Selleby är ersättare i styrelsen.

Bevan Berthelsen

Nye ordföranden John Madsen och tidigare ordföranden Thore Pramberg

 

 

 

Massor av tidningsartiklar från trakten hittar du på www.frinnaryd.com