2010-03-03

Omval i Frinnaryds Samhällsförening

I styrelsen för Frinnaryds Samhällsförening ingår bland andra Christine Golander, Lars Engdahl, ordf.; Stefan Orre, kassör; Lars Martinsson, Eva Klangbeck, sekr.; Ulrika Hjalmarsson och Carl-Johan Axelsson. Foto: Bevan Berthelsen

Lars Engdahl, som varit ordförande i fem år, har nyligen flyttat till Tranås och han själv tyckte att Frinnaryds Samhällsförening skulle ha en ordförande som bor i Frinnaryd.
Ingen vågade ta på sig ansvaret och Engdahl accepterade ett omval fram till dess att någon annan kan väljas.

UNDER SÖNDAGEN höll föreningen årsmöte i bygdegården och i verksamhetsberättelsen framgår bland annat att man fortsatt med gräsklippningen i Frinnaryds tätort åt Aneby kommun. Detta har genererat ungefär 100 000 kronor som använts till vettiga sommarjobbslöner till de ungdomar över 18 år som deltagit i arbetet.
Man har också hjälpt Frinnaryds Bygdegårdsförening med 12 000 kronor och man har fortsatt med att, tillsammans med Frinnaryds Idrottsförening, rusta upp elljusspåret med pengar från Naturvårdsverket. Här har föreningen också, för egna pengar, byggt ett vindskydd tillsammans med förskolan, som också fick en skrinda att dra alla tillbehör fram och tillbaka vid utflykterna dit.
Engagemanget att behålla förskolan i Frinnaryd har pågått hela året och under senhösten har föreningen engagerat sig i Landsbygdsupproret, som kämpar för at den kommunala servicen ska kunna behållas ute i socknarna och att inte alla ekonomiska resurser satsas på centralorten Aneby.

Samhällsföreningens hemsida www.frinnaryd.com har under året haft 58 634 besökare som varit inne och läst närmare en halv miljon sidor. Den innehåller över 400 artiklar från Tranås-Posten med över 700 tillhörande färgfoton. Över 50 procent är återkommande besökare.
Föreningen har ökat till 107 medlemmar och medlemsavgiften fastställdes till 30 kronor. I planeringen för verksamhetsåret 2010 diskuterades bland annat att arrangera Frinnarydsdagen eller en Hemvändardag.

Bevan Berthelsen