2010-03-10

Frinnaryds Bygdegårdsförening höll årsmöte

 

I styrelsen för Frinnaryds Bygdegårdsförening ingår bland annat Hans-Gunnar Lindström, Tommy Andersson, ordf.; Kerstin Karlsson, sekr.; Ann-Catrine Lindström, kassör och Kurt Lindkvist, som vid årsmötet valdes till hedersledamot. Foto: Bevan Berthelsen

I söndags höll Frinnaryds Bygdegårdsförening årsmöte i bygdegården. Det stora lyftet 2009 har varit totalrenoveringen av bygdegården där Boverket och Aneby kommun har gått in med 440 000 kronor.FÖRENINGEN HAR SKAPAT ett gåvokonto för renoveringen eftersom man måste stå för 20 procent av kostnaderna. Trots detta saknas 55 000 kronor som föreningen måste täcka upp med ett kortfristigt lån.
Fredagsfikat varje vecka ger en hel del pengar till föreningen. Denna uppskattade verksamhet sköts ideellt av ett antal medlemmar.
Uthyrningen av bygdegården har, trots renoveringsarbetena, ökat under året Medlemsantalet har också ökat till 109 och allt andas framtidsoptimism.
Under 2010 fortsätter man med pensionärsgympa varje onsdag, studiecirklar, tipspromenader, bagageloppis och midsommarfest i Bygdegårdsparken. Till hösten ska förningen anordna en stor invigningsfest av bygdegården.

Bevan Berthelsen

Massor av tidningsartiklar från trakten hittar du på www.frinnaryd.com