2010-03-17

Penninggåva till FUB från Tandläkarföreningen

 

FUB-orföranden Kent Ossiansson fick ta emot en penninggåva från Erik Rosengren i Tranås Tandläkareförening. Foto: Bevan Berthelsen

Vid FUB:s årsmöte i Mossebo förra veckan överlämnade Erik Rosengren i Tranås Tandläkareförening en penninggåva till föreningen.

ORDFÖRANDEN Erik Rosengren berättade för TP att den nu hundraåriga Tandläkareföreningen för en ganska tynande tillvaro. Pengarna fanns på ett gammalt konto och vi tyckte att de borde komma till bättre användning.
Beloppet 2 564 kronor ska finansiera FUB:s (Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning) sommarresa till Kalmar där man bland annat bevistar en teaterföreställning med komikern Robert Gustafsson.

HANDIKAPPOMSORGSCHEFEN Annica Ottosson, som tillträdde sin tjänst den 1 mars, fanns också på plats och berättade om sin bakgrund och hur hon just nu sätter sig in i sina arbetsuppgifter. Hon är bosatt i Norrköping med man och två barn och tågpendlar till och från Tranås.
Det diskuterades också om förslaget att flytta verksamheten i Mossebo till Rås gård. Hon klargjorde här att Socialkontoret fått i uppdrag att göra en utvärdering om vad de tycker om förslaget. Utvärderingen ska lämnas till politikerna i början av april.
FUB i Tranås har 110 medlemmar. Av dessa tillhör 45 Klubb Tranan, som är föreningens ungdomssektion.
Av verksamhetsberättelsen framgår bland annat att föreningen haft en omfattande verksamhet. Man har deltagit i samrådsmöten med habiliteringen i Eksjö samt flera möten med Samlade Handikapprörelsen i den gemensamma föreningslokalen i Gula Villan. Man har i brev till Socialnämndens ledamöter uppmanat dem att inte genom besparingar bryta mot LSS och försämra omsorgen om föreningens medlemmar.

 

Handikappomsorgschefen Annica Ottosson, som tillträdde sin tjänst den 1 mars, fanns också på plats i Mossebo och berättade om sin bakgrund och hur hon just nu sätter sig in i sina arbetsuppgifter.


Två grupper har spelat bowling varje tisdag och man har spelat innebandy i Hubbarpskolans gymnastiksal varannan torsdag. Sommarresan gick till Örebro där man också såg den roliga teatern ”Berts bravader”. Vidare en välbesökt länsdans i Parkhallen där alla uppskattade föreningens orkester Canders. En trevlig sommarfest i Löfstadskyrkans sommarhem och den traditionella julfesten med luciatablå och tomtar.
I styrelsen för 2010 finns Kent Ossiansson, ordf.; Conny Arvidsson, vice ordf.; Elisabeth Stjärnestrand, sekr.; Kerstin Adolfsson, kassör; Susanne Lindahl och Urban Johansson. Ny ordinarie ledamot blev Lars Saxholm, som tidigare var ersättare.

Bevan Berthelsen

Massor av tidningsartiklar från trakten hittar du på www.frinnaryd.com