2010-02-17

Ny mästare i Bifrostorden

Bifrostorden i Tranås bytte mästare vid sin sammankomst i fredags kväll. Efter fyra år som logens 12: e mästare efterträddes Leif Hellmansson av Lars Lindquist. I mitten ordens styrande mästare Karl-Gunnar Roth från Stockholm, som innehar Bifrostordens högsta ämbete. Foto: Bevan Berthelsen

Bifrostorden i Tranås bytte mästare vid sin sammankomst i fredags kväll.

EFTER FYRA ÅR SOM LOGENS 12: e mästare efterträddes Leif Hellmansson av Lars Lindquist. Vid ceremonin medverkade även ordens styrande mästare Karl-Gunnar Roth från Stockholm.
Bifrostorden är en svensk orden som instiftades 1925 i Örebro och är således en ganska ung sådan om man jämför med andra ordenssällskap. Tranåsavdelningen, Logen 11 Löfstad, instiftades den 1 mars 1945. Dess förste mästare var Efraim Samuelsson och man höll till i Gillestugan. När den blev för trång flyttade man mötena till Centralhotellet, men redan efter några år hade medlemsantalet ökat så kraftigt att man fick fortsätta i IOGT: s lokaler. När Tranås nya stadshotell stod färdigbyggt 1955 flyttade logen dit och hade sina möten där i många år.

Medlemsantalet steg hela tiden och man flyttade vidare till Odd Fellow-huset och sedan till Parkhallen för att slutligen hamna i Badhotellets Pelarsal där fredagsträffarna skett sedan 2006. I dag deltar mellan 50 till 100 medlemmar vid träffarna med bland annat gradgivning som avslutas med middag.
Bifrostorden är öppen för alla män oavsett yrke eller status, men för att kunna bli medlem måste man rekommenderas av en tidigare medlem.Logerna finns från Hudiksvall i norr till Malmö i söder och man har 3 600 medlemmar idag och utger medlemstidningen Bifrost. Logen 11 Löfstad har 170 medlemmar i Tranås.

Det finns också damloger, men inte i Tranås. De heter BifrostDamernas
Riksorganisation, förkortat BDR. Damlogerna är helt fristående från herrlogerna och är politiskt och religiöst obundna. Medlemskap kan sökas av varje kvinna över 18 år med Bifrostanknytning.

ORDEN VILL I SIN VERKSAMHET försöka ge sina medlemmar lust till personlig utveckling, förmåga till eftertanke, ökad självkänsla och stärkt socialt medvetande. Det viktigaste är dock att Orden överlämnar till den enskilde medlemmen att lösa sina religiösa och politiska ställningstaganden utanför ordensarbetet.
I sin hjälpverksamhet ska orden bidra till en mänskligare tillvaro för Ordens medlemmar och medmänniskor, samt att ekonomiskt stödja projekt av kulturella eller medmänsklig art. Här har man till exempel bedrivit hjälp till Hultets Vänner, Ungdomsblåset och till många unga musikförmågor.

Bevan Berthelsen