2009-04-01

Valfrihet inom Hemtjänsten är på gång i Tranås

 

Äldreomsorgschefen Per-Eric Samuelsson var förra veckan inbjuden till medlemsmötet hos Tranås Godmanförening där han informerade om LOV, Lagen om valfrihetssystem inom Hemtjänsten.

DET HÄR MED VALFRIHET kom i ökad fokus och regeringen tillsatte en utredning. Ett 40-tal kommuner har under lång tid haft denna valfrihet och först ut var Nacka kommun år 1992. Idag har vi den här nya lagen LOV och det är upp till kommunerna om de vill tillämpa den.
Äldreomsorgen är en stor verksamhet som bedrivs dygnet runt året om och i Tranås har vi omkring 800 kunder.

– Valfrihetsfrågor handlar om brukarinflytande där kunden är i centrum. Två hemtjänstgrupper, Junkaremålen och Duvan, har nu fått prova på att utveckla egna system i stället för de fyrkantiga och centralstyrda som nu finns, berättade Per-Eric Samuelsson och fortsatte.
– Det här är ett mjukare system där personal och kunder samverkar om till exempel handla, promenad eller städning. Här kan kunden välja promenad i stället för städning om vädret är skapligt eftersom det kan städas en annan dag. Det handlar således om flexibilitet.
– Vi förstärker också kontaktmanskapet där kunden själv får välja sin egen kontaktperson i Hemtjänsten. Har man till exempel tre hemtjänstbesök om dagen så kan det bli ett 40-tal olika personal som besöker kunden under en period beroende på olika arbetstidsscheman. En idé är att en liten grupp kan bilda eget och serva ett mindre område.
– Det finns redan nu personal som är intresserade av att starta sådan egen verksamhet. Det här utreds och vi har ännu inte svaren idag.
Kundval bland privata aktörer innebär att politikerna kan lägga ut hemtjänst på ett vårdföretag eftersom LOV innebär att brukaren är i fokus. Det blir en maktförskjutning från politiker och tjänstemän till medborgare som ger ökad valfrihet och ökat inflytande. Eller enkelt uttryckt fler utförare och större mångfald. Det här blir ingen explosion utan det kan ske under en långsam utveckling. Kommunen frånhändar sig inget ansvar utan ansvarar fortfarande för uppföljningar och kvalité.

DE STORA VÅRDBOLAGEN är inte intresserade av sådan här verksamhet. Det är tänkt att anpassas till hur många i respektive område som är intresserade. I Nacka finns 40 olika sådana här hemtjänstföretag som till exempel är bildade av före detta hemtjänstpersonal.
Kundens rätt till bistånd varken utökas eller inskränks. Alla utförare får exakt samma ersättningsvillkor vilket gör att konkurrensutsättning leder till kvalitetsutveckling. Det här ska ge mer verksamhet för pengarna. Dessutom blir personalomsättningen mycket lägre.

– Vi ska försöka skapa nyare och friare system inom Hemtjänsten sade äldreomsorgschefen Per-Eric Samuelsson. Foto: Bevan Berthelsen

LOV INNEBÄR ATT kommunen kan välja mellan verksamhet i egen regi, avtal med externa utförare enligt LOV eller avtal med externa utförare enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling)
– Vi har fått1, 9 miljoner kronor för att utreda hur vi ska göra och det pågår nu en sådan utredning. Det är statliga medel och drabbar således inte Tranås kommun. Sedan är det politikerna i Kommunfullmäktige som ska besluta hur det blir.
Det finns nu ett 40-tal kommuner som jobbar med det här och ett 50-tal har långt framskridna planer.
För en gångs skull fick man inte pengar efter kommunens storlek. Tranås fick lika mycket utredningspengar som till exempel Jönköping.
Kommunerna väljer själva när de vill tillämpa LOV och intresset att söka utredningspengarna är tvärpolitiskt och ungefär lika i ”Allianskommuner” respektive socialdemokratiskt styrda kommuner.

ÄLDREOMSORGSCHEFEN klargjorde också begreppet Tilläggstjänster. Det är sådant som inte innefattas av den ordinarie hemtjänsttid som tilldelats. Har man städning var tredje vecka gör tilläggstjänsten att det kan städas varannan vecka, men kunden får då betala detta extra.
Kommunen får inte tillhandahålla dessa tjänster, men det kan de privata aktörerna utföra.
Tilläggstjänster kan till exempel vara att vädra kläder, städa ur kylskåp och frys eller storstädning och skaka mattor.
Har man inte pengar till att betala detta så kan man ansöka enligt Socialtjänstlagen.

– Vi ska försöka skapa nyare och friare system inom Hemtjänsten menade Per-Eric Samuelsson.

Bevan Berthelsen


Massor av tidningsartiklar från trakten hittar du på www.frinnaryd.com


Ett gott skratt förlänger livet! Klicka här för den särskilda länksidan TRANÅSNOSTALGI och RACKARTYG