2009-12-16

Slutbesiktning för stambytena på Ydrevägen 5

Tommy Ekedahl Nässjö Bygg AB, Sig Andersson rörarbetena, Tage Blom Colorama, Göran Lorentzi fastighetsansvarig Tranåsbostäder, Andreas Sandin Energiteknik i Mjölby, Jakob Henriksson JH Byggkonsult i Vetlanda, Jerker Karlsson platschef Nässjö Bygg AB, Mats Ljungberg Bravida samt Magnus Elgåker El-besiktningar i Habo samlade inför slutbesiktningen av Ydrevägen 5. Foto: Bevan Berthelsen.

 

Ett stambyte innebär att man i de flesta fall helt byter ut de gamla och ofta rostangripna avloppsrören av gjutjärn.

Under onsdagen förra veckan samlades nio män tidigt på förmiddagen för en slutbesiktning av de nyss avslutade stambytena i Tranåsbostäders hyreshus på Ydrevägen 5.
I början av januari fortsätter arbetet med stambytena i nummer 7 som är nästa av de fyra hus som nu är aktuella för denna genomgripande renovering.

Stambytena påbörjades i mars i uppgång C fortsatte i B och slutfördes i A-uppgången i början av december. Hyresgästerna har informerats i god tid och mycket har gjorts för att de boende ska ha kunnat bo kvar under arbetet. Det har funnits vatten att tillgå antingen i köket eller i badrummet. Dusch och toalett har tillfälligt installerats i källaren.

DE SOM AV MEDICINSKA skäl eller handikapp inte kunnat bo kvar under arbetet har beretts möjlighet att bo i gästlägenheter och en tom etta. Ett annat skäl som ger förtur till sådant boende är skiftarbete då hyresgästen måste kunna sova ostört på dagtid. En del har flyttat till släkt och vänner medan det omfattande arbetet skett i den egna lägenheten. Ett ganska störande oväsen har pågått vardagar mellan klockan 07.15 till 15.45.


Några bilder som inte var med i pappersupplagan:

Jakob Henriksson JH Byggkonsult i Vetlanda och Jerker Karlsson platschef Nässjö Bygg AB i ett av de helrenoverade badrummen.

Andreas Sandin Energiteknik i Mjölby kollar ett ventilationsutsug i badrumstaket.

Den här borrkärnan visar ett av de få missöden som inträffade. Ett pansarrör med elledningar kapades och resulterade i några timmars elavbrott.


 

Genom att till exempel lappa och laga först när det går sönder är inte heller så genomtänkt. Här en provisorisk tätning med fyra stålklammer med gummipackning.

ETT STAMBYTE INNEBÄR att man i de flesta fall helt byter ut de gamla och ofta rostangripna avloppsrören av gjutjärn. En billigare metod är att lägga ett plastskikt på insidan av de gamla rören. Det är främst hus byggda före 1970 där avloppsstammarna nu har nått sin tekniska livslängd som måste åtgärdas. Det gäller nästan halva det svenska bostadsbeståndet och kostnaderna beräknas uppgå till över hundra miljarder kronor!
Den enda posten i fastighetskostnaden som ägaren kan skjuta upp år efter år är de totala underhållskostnaderna. Att släpa efter med underhållet kan ge mycket höga reparationskostnader längre fram. Det lönar sig således inte att bara byta när det behövs.
Genom att till exempel lappa och laga först när det går sönder är inte heller så genomtänkt.

TRANÅSBOSTÄDER VALDE att byta till helt nytt avloppsnät i de fyra nu aktuella hyreshusen. Man diamantborrar igenom alla betongvalven och drar helt nya ledningar. Eftersom man då bryter badrummens tätskikt (fuktspärrar) innebär detta att även badrummen måste totalrenoveras och få nya tätskikt. Badrummen blev samtidigt en halvmeter större och helkaklade.

I OCH MED DETTA så byttes även varm- och kallvattenledningarna ut. En cirkulationsslinga för varmvattensystemet installerades också vilket resulterade i att man nu får varmvatten direkt när man öppnar kranen i kök och badrum.
Bland de få missöden som inträffade kan nämnas att ett pansarrör med elledningar kapades och resulterade i några timmars elavbrott. I ett annat fall genomborrades ett vattenledningsrör. -Sådant här går inte att gardera sig emot eftersom de är ingjutna i betongvalven och inte heller finns med på ritningarna från 1960-talet, säger platschefen Jerker Karlsson.

DE HYRESGÄSTER Tranås-Posten talat med verkar nöjda, framförallt med de mycket trevliga byggare, elektriker, rörmokare, målare, plattsättare och andra som ställt upp i alla lägen. Framförallt vaktmästaren ”Frasse” Rolf Fransson har fått idel lovord för sina många extrainsatser och akuthjälp bland de boende.
De här standardförbättringarna innebär en extra hyreshöjning på 220 kronor för en normaltrea, men tittar man på liknande upprustningar på andra håll så har det där blivit betydligt större hyreshöjningar.

Bevan Berthelsen


Massor av tidningsartiklar från trakten hittar du på www.frinnaryd.com