2009-03-11

 

Ny ordförande för Miljöpartiet i Tranås

Linn Chalandersson och William Schotte från Sommenbygdens Folkhögskola underhöll med sånger vid årsmötet. Foto: Bevan Berthelsen

 

Vid Miljöpartiets årsmöte på Skafferiet valdes enhälligt Colm O´Ciarnaín till ordförande efter Kew Nordqvist.
Det här är på intet sätt ovanligt eftersom Kew innehaft posten i många år och inom mp har man alltid strävat efter att man ska rotera och byta arbetsuppgifter i partiledningen.

MAN BEHÖVDE OCKSÅ en ny kassör och det var svårt att få någon att ta det uppdraget vilket löstes så att Kew åtog sig detta. Kew valdes också till kontaktperson, mediaansvarig och medlemsansvarig för partiet.
Kew Nordqvist och Colm O´Ciarnaín innehar miljöpartiets två mandat i kommunfullmäktige där Kew är gruppledare.
Anja Åkesson valdes till sekreterare och som ensam valberedare Lars-Anders Johansson. Till kongressen i maj i Skövde valdes Colm O´Ciarnaín som ombud, med Anja Åkesson som ersättare.
Årsmötet uttalade sig mot ett organiserat lokalt samarbete med Socialdemokraterna och Vänstern inför valet 2010. Det blir valresultatet och de förhandlingar som därefter följer, som avgör vårt stöd av kommunens styre.
Regionens årsstämma hålls i år 29 mars i Tranås då mp-ombuden från de olika kommunerna samlas i stadshuset.
Av verksamhetsberättelsen framgå att partiets arbete under 2008, i likhet med senare år, präglats i stor utsträckning av enträget arbete i kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. För andra gången lade vi ett eget alternativt budgetförslag.

EXEMPEL PÅ FRÅGOR som partiet har varit aktiva i är barngruppernas storlek i förskolan och ungdomshus
Sjutton motioner har lämnats in till kommunfullmäktige, bl. a. om biogasmack, skolmat, gång- o cykelvägar, skönhetsråd, LED-ljus, fontänen i Tingshusdammen och begravningsplats åt sällskapsdjur
Kew överklagade ett fullmäktigebeslut till Länsrätten, om att låta Tranås United ta över bl.a. kommunens informationsverksamhet. Tyvärr utan framgång.
Avdelningen har haft tio medlemsmöten under året. Bl.a. julavslutning hos Kew och Annica.
Förra årsmötet hölls 080304 på Skafferiet med medverkan av GU: s manlige språkrör, Jakop Dalunde
Ingen från avdelningen deltog vid distriktets årsstämma i Vaggeryd.
Ingen representerade heller föreningen vid kongressen i Östersund.
Vid Hamnfestivalen deltog partiet med egen båt i roddtävling mellan (s) och alliansen.
Ordförande under året har varit: Kew Nordqvist, Kassör: Per-Åke Göransson.
Sekreterare: Annica Nordqvist

Medlemsantalet har ökat från 27 till 29 st.
Linn Chalandersson och William Schotte från Sommenbygdens Folkhögskola underhöll med sånger vid årsmötet.

Colm O´Ciarnaín valdes till ny ordförande för miljöpartiet i Tranås

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Massor av tidningsartiklar från trakten hittar du på www.frinnaryd.com