2009-03-04

 

Frinnaryds Samhällsförening på hugget

Kassören Stefan Orre och ordförande Lars Engdahl höll i själva årsmötesförhandlingarna för Frinnaryds Samhällsförening. Foto: Bevan Berthelsen

 

Frinnaryds Samhällsförening höll årsmöte i söndags på Magnus Café.

Av verksamhetsberättelsen framgår att man 2008 fortsatt med gräsklippning och ogräsrensning av kommunens ytor i tätorten. Det här har inbringat 100 000 kronor som bland annat använts till vettiga löner till de sommarjobbande ungdomar, som utfört det här arbetet.
Vidare har man tillsammans med Frinnaryds Idrottsförening rustat upp elljusspåret med pengahjälp från Naturvårdsverket.
Valborgsmässofirandet blev mycket välbesökt och likaså nyårsfirandet vid kyrkan. Engagemanget mot nedläggningen av Fritids i skolhuset räckte inte ända fram och föreningen fick ge upp.
Hemsidan Frinnarydsportalen www.frinnaryd.com som drivs av föreningen har utvecklats mycket bra och hade under förra året 55 000 besökare. Ungefär hälften är återkommande som är inne varje vecka och kollar om det hänt något nytt i trakten. I dag finns där över 350 tidningsartiklar.

LARS ENGDAHL omvaldes till ordförande och öviga i styrelsen är Lars Martinsson, Stefan Orre, Eva Johansson, Martin Agrér, Anna Efraimsson och Christine Golander.
Som ersättare i styrelsen är Ulrika Hjalmarsson, Kerstin Karlsson, Karl-Johan Axelsson och Krister Tällgård. De två senare genom nyval.
Ann-Sofi Andersson valdes till sammankallande i valberedningen, vilket visar på den föryngring som skett i föreningsledningen de två senaste åren.
I den verksamhetsplan som klubbades för verksamhetsåret 2009 finns bland annat att fixa fler fritidsaktiviteter för frinnarydsborna. Föreningen hade vid årsskiftet 106 betalande medlemmar.

Bevan Berthelsen

Ann-Sofi Andersson valdes till sammankallande i valberedningen, vilket visar på den föryngring som skett i föreningsledningen de två senaste åren.


Massor av tidningsartiklar från trakten hittar du på www.frinnaryd.com


Ett gott skratt förlänger livet! Klicka här för den särskilda länksidan TRANÅSNOSTALGI och RACKARTYG