2009-12-16

Tranåsbostäder uteblev från bostadsmöte

 

Hyresförhandlingarna startar i dag onsdagen den 16 december där Hyresgästföreningens båda representanter Marie-Louise Holmberg från länet och Yngve Philipsson från Tranås deltar. Foto: Bevan Berthelsen

Hyresgästföreningen hade under torsdagskvällen i förra veckan ett bostadsmöte i Parkhallen. Det var utannonserat att också två namngivna representanter för Tranåsbostäder skulle närvara.

DE BOENDE SKULLE DÅ beredas tillfälle att framföra egna frågor och påpekanden och själva tala om vad de tycker om sitt boende. Bolaget valde i sista stund att inte medverka vid mötet.
Flera tyckte att det var en klar nonchalans medan andra undrade ifall Tranåsbostäder kanske redan nu backat i sina krav. Som vi meddelade i Tranås-Posten redan den 25 november vill bolaget höja hyrorna med 2,11 procent eftersom man räknar med höjda taxor för värme, el, vatten och sopor.
Med Tranåsbostäders utgångsbud skulle det bli 16:62 kronor per kvadratmeter och det innebär ungefär hundra kronor i hyreshöjning i månaden för en normaltrea på 72 kvadratmeter.
Förhandlingarna innebär att parterna ska enas om hur stora intäkter företaget behöver för att klara kostnaderna det kommande året men även på längre sikt.


Förhandlingarna startar i dag onsdagen den 16 december där Hyresgästföreningens båda representanter Marie-Louise Holmberg från länet och Yngve Philipsson från Tranås deltar.
Vid bostadsmötet framkom att Tranåsbostäder är ett av de få allmännyttiga bostadsföretagen i länet som vill höja hyran. Övriga drabbas också av kommande höjda taxor för värme, el, vatten och sopor men har trots detta beslutat om en oförändrad hyra.
Marie-Louise Holmberg berättade att det fanns en rad faktorer som talade för en oförändrad hyra. Den låga räntan för rörliga lån gagnar bolaget.
Att hyresgäster fått det ekonomiskt sämre genom till exempel arbetslöshet är en annan viktig faktor. Det kan innebära att de byter ner sig till en mindre lägenhet eller att ensamstående yngre hyresgäster rentav flyttar hem till sina föräldrar ett tag tills ekonomin ordnat upp sig. Det kan på sikt drabba Tranåsbostäder i form av outhyrda lägenheter.
-Ni är ju experterna på hur det är att bo i Tranåsbostäder och då är det viktigt att bolaget ställer upp på ett sådant här möte – det räcker inte med att skicka ut en enkätundersökning, som de gjort nyligen. Det behöver inte vara gnäll och klagomål utan mycket kan handla om olika förslag till förbättringar i boendet, sade Marie-Louise Holmberg från Hyresgästföreningen.
När Tranås-Posten ringde upp Tranåsbostäder angavs tidsbrist som skäl för uteblivandet.

Bevan Berthelsen

Massor av tidningsartiklar från trakten hittar du på www.frinnaryd.com