2009-10-07

Frinnarydsborna fick inget svar om förskoleverksamheten

Ska Frinnaryds skola stympas? Barn- och utbildningsnämndens ordförande Robert Jansson (kd) var inne på att ta bort överdelen av Frinnaryds skolhus. Foto: Bevan Berthelsen

 

I onsdags förra veckan hade Frinnaryds Samhällsförening bjudit in ansvariga till ett informationsmöte om vad som ska hända med skolbyggnaden och förskolan framöver. Det mesta kom att handla om gammal skåpmat.

DRYGT 25 ÅHÖRARE hade samlats i Bygdegården när Barn- och utbildningschefen informerade om vad han själv hade för synpunkter på skolan och förskolan inom Aneby kommun. Han berättade också om den kapacitetsanalys om hela förskoleverksamheten, som han ska göra framöver.
Frinnaryds skola har varit till salu en längre tid och kommunalrådet Lars-Erik Fält informerade om den ”förbehållsförsäljning” som det handlar om. Det innebär att om en köpare dyker upp så ska kommunen ha rätt att hyra den del av skolbyggnaden som innehåller förskoleverksamheten. Ett sådant här hyresavtal med en köpare skulle då löpa på minst fem år.
Fält meddelade också att en intressent nu dykt upp. Detta kommenterades med att en intressent är ingen köpare!

Det mesta kom således att handla om gammal skåpmat, det vill säga inga nyheter – allt var känt sedan tidigare.
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Robert Jansson (kd) sade att ”Vi behöver barnomsorg i Frinnaryd men det är inte säkert att det behöver vara i skolbyggnaden”.
Jansson var också inne på att ta bort överdelen av skolhuset! Ett uttalande som han kom att ångra hela kvällen.
Det fanns många frågor från de oroliga åhörarna. En fråga handlade om vad kommunen tjänar på att sälja skolhuset och sedan hyra förskolans lokaler av köparen. Byggnaden måste också renoveras.
Det blev inget svar. I stället bad man om att få återkomma senare med en kalkyl när man kollat upp det hela.
På frågan när förskolan i Frinnaryd ska läggas ner svarade Robert Jansson att den frågan inte alls har diskuterats.
”Vi vill ha en förskola i Frinnaryd – det är så mycket barn här”, sade han.

Bevan Berthelsen


Läs även Landsbygdsuppror i Aneby kommun


Massor av tidningsartiklar från trakten hittar du på www.frinnaryd.com