2009-04-01

 

Ny styrelse i Livsfilosoferna

Ny ordförande i Livsfilosoferna är Anna Möller till vänster, övriga nya i styrelsen är Monika Eklund, Jessica Hedrén, Jennifer Hedrén. Kvar från den förra styrelsen är Lennart Larm som varit kassör under många år samt Lars Nilsson. Längst t.h. hedersledamoten Åke Ufo Gustafsson.
Sekreterare Carina Viberg är inte med på bilden. Foto: Bevan Berthelsen

Livsfilosoferna i Tranås har efter årsmötet i söndags fått en i stort sett helt ny styrelse. Föreningen andas framtidsoptimism och vid den nya styrelsens första möte samma dag stakades framtidsplanerna ut.

NY ORDFÖRANDE ÄR Anna Möller, vice ordförande och kassör är Monika Eklund, sekreterare Carina Viberg, Jessica Hedrén som också tar ansvaret för hemsidan www.livsfilosoferna.se och föreningsbiblioteket, Jennifer Hedrén som svarar för mötesprogram och inbokningar av föreläsare.
Kvar från den förra styrelsen är Lennart Larm som varit kassör under många år samt Lars Nilsson.


FÖRRA ORDFÖRANDE
Helen Storm finns kvar men nu som valberedning tillsammans med Ylva Hoflund. Kvar finns givetvis också hedersledamoten Åke Ufo Gustafsson som var med och bildade föreningen för många år sedan.
Av verksamhetsberättelsen framgår att föreningen har haft en inbjuden föreläsare varje månad under våren och hösten.

DEN 10 SEPTEMBER kunde Livsfilosofernas nya möteslokal ”37: an” på Sveagatan invigas och utöver söndagsföredragen en gång i månaden blev det nu onsdagsträffar varje vecka. En helt ny verksamhet som uppskattats av många.
Föreningens bibliotek har utökats med nyinköp och flera medlemmar har skänkt böcker till den här samlingen av speciallitteratur.

Bevan Berthelsen


Massor av tidningsartiklar från trakten hittar du på www.frinnaryd.com


Ett gott skratt förlänger livet! Klicka här för den särskilda länksidan TRANÅSNOSTALGI och RACKARTYG