2009-12-16

 

Landsbygdsuppror i Aneby kommun

 

En av krafterna i Landsbygdsupproret, advokaten Gustaf Ljunggren, berättar här om upprinnelsen till det hela. Foto: Bevan Berthelsen

I Aneby kommun bor enligt kommunens hemsida 3 500 personer på landsbygden och mindre än hälften av innevånarna, 3 000, bor i centralorten.
När politikerna i Aneby på möte med brukarna på landsbygden och i lokalpressen under hösten uttalat att de boende i centralorten förväntar sig att ha nära till service, medan boende på landsbygden inte kan förvänta sig att ha kommunal service till granne, hände något stort och historiskt – Landsbygdupproret startades.

LANDSBYGDSSOCKNARNA
i kommunen har förenat sig i ett landsbygdsuppror och kräver att alla invånare i kommunen behandlas lika. I dagsläget läggs service på landsbygden ned samtidigt som verksamheten i centralorten utökas. Konsekvenserna blir orimliga resvägar till förskolor och skolor. Senaste exemplet är planerna på nedläggning av skolan i Askeryd och planer på att lägga ned förskolorna i Lommaryd och Haurida. Om denna linje fortsätter är landsbygden i Aneby kommun slutavvecklad inom några år.
Nu har Landsbygdsupproret skickat ett brev till ledamöterna i Aneby kommunfullmäktige. Skrivelsen är också undertecknad av de lokala intresseorganisationerna ute i socknarna. Av de åtta socknarna är det bara Marbäck som saknas.
I måndags genomförde man också en tyst manifestation utanför Gula villan i Aneby när kommunfullmäktige samlades till årets sista möte. Drygt 70 deltagare, både vuxna och barn, från landsbygden i kommunen deltog.
Många av politikerna hastade snabbt förbi medan en del av dem stannade till och växlade några ord.

Tranås-Posten kontaktade en av krafterna i Landsbygdsupproret, advokaten Gustaf Ljunggren, för att få lite mer uppgifter om upprinnelsen till det hela:
– Orsaken var att jag hade mina barn på förskolan i Lommaryd. När jag en dag i juni hämtade dem hade det kommit en propå att de skulle flyttas till Vireda. Vi hade då ett samtal med kommunalrådet Lars-Erik Fälth i Aneby. Vi fick svaret att ingenting var bestämt och att man skulle se tiden an.
– I augusti fick vi beskedet att förskolan i Lommaryd skulle få vara kvar ett tag till. I stället gav man sig på Askeryds skola.
När vi fick höra detta kallade vi till ett möte i Lommaryd dit vi bjöd in politikerna i utbildningsnämndens arbetsutskott samt Lasse Widell från oppositionen. Majoriteten av politikerna tyckte att förskolan i Lommaryd skulle läggas ner.
– Vi köpte inte deras ekonomiska program. I stället började de köra med det pedagogiska, vilket också är struntprat.
– Det var då vi körde igång och beslutade samtidigt att vi skulle bredda oss utanför Lommaryd, det vill säga alla socknarna i Aneby kommun. Utom Marbäck – de kanske är lite ängsliga av sig.

SKRIVELSEN SOM TILLSÄNTS kommunfullmäktigepolitikerna den 10 december handlar inte enbart om skolor och förskolor utan om allianspartiernas prioriteringar i centralorten Aneby:
”Det har länge funnits en tradition i kommunen där balans eftersträvats mellan satsningar i centralorten respektive landsbygden. Nu har en ny syn gjort sitt intrång, vilket innebär att centralorten prioriteras. Med den inriktning besluten har i dag kommer inte någon kommunal service värd namnet att finnas på landsbygden om några år”.
Här talas också om (citat:) manipulerade uppgifter som grund för beslut och att denna form av vilseledande beslutsunderlag hör inte hemma i en demokratisk process. Det är dags att Aneby kommun slutar agera Ebberöds bank och på ett korrekt och ärligt sätt redovisar nettoeffekten av beslutade ”besparingar” (slut citaten).

Bevan Berthelsen

Läs även 2009-10-07 Frinnarydsborna fick inget svar om förskoleverksamheten


TILLÄGG

2010-01-05

Marbäcks Hembygdsförening om Landsbygdsupproret

Den 16 december hade vi i TP en artikel om Landsbygdsupproret i Aneby kommun och den skrivelse som den 10 december skickades till alla kommunfullmäktiges ledamöter.

I ARTIKELN INTERVJUADES advokaten Gustaf Ljunggren, med följande citat:
– Det var då vi körde igång och beslutade samtidigt att vi skulle bredda oss utanför Lommaryd, det vill säga alla socknarna i Aneby kommun. Utom Marbäck – de kanske är lite ängsliga av sig.

ORDFÖRANDEN I MARBÄCKS Hembygdsförening, Lars Källner, vill förtydliga varför föreningen inte fanns med i skrivelsen och har bifogat protokollet från styrelsens sammanträde den 9 december:
§ 7. En skrivelse har inkommit till föreningen och sekreteraren uppläste innehållet, som var av politisk karaktär. Den handlar om en påstådd motsättning mellan tätort kontra landsbygd i vår kommun, och var presenterad som ”landsbygdsupproret”. Skrivelsen var tillkommen vid ett möte med samhällsföreningar från olika kommundelar, men vår hembygdsförening var ej kallad vid detta tillfälle. Skrivelsen skall tillsändas kommunfullmäktige, och önskemålet var att även vår förening skulle skriva på den, men styrelsen var enig om att ej göra detta. Motiv till detta beslut var att vi ej vill föra in politik av detta slag i vår förening, samt att vi ej heller varit delaktiga i skrivelsens utformning. (slut citat).

Bevan Berthelsen

Massor av tidningsartiklar från trakten hittar du på www.frinnaryd.com