2009-04-29

Klart, kallt och gott grundvatten snart i kranarna

– Vi kopplar nu ihop det nya och det gamla systemet så att vi i framtiden har den gamla ytvattenstationen som en reserv ifall det skulle hända något i den nya grundvattentäkten, säger driftschefen Fredrik Wolf. Foto: Bevan Berthelsen

 

Under den gångna helgen var det en intensiv verksamhet vid Tranås kommuns nya grundvattentäkt ute i Scoutvik, som ligger bortanför Seglarvik.
Efter omfattande grävningsarbeten och omkopplingar förbereddes då den slutliga övergången till klart, kallt och gott grundvatten, som kommer att ske i slutet av maj månad.

EGENTLIGEN ÄR ALLTING färdigt redan nu när ni läser det här, men ännu återstår det viktigaste innan det nya vattnet kan släppas ut i dricksvattennätet.
Varje anslutet hushåll ska först informeras i brev om det nya vattnet som ska komma i kranarna och det blir också en officiell invigning av den nya anläggningen.
”Den som väntar på någonting gott väntar aldrig för länge” heter det. Tranås-Postens utsände fick provsmaka och det motsvarade alla förväntningar.

Varför jobbas det så intensivt just nu under helgen?
-Därför att vattenförbrukningen är som lägst under helgerna, svarar driftschefen Fredrik Wolf.
-Vi kopplar nu ihop det nya och det gamla systemet så att vi i framtiden har den gamla ytvattenstationen som en reserv ifall det skulle hända något i den nya.
– Den här nya grundvattentäkten blev klar redan vid årsskiftet och vi har nu provpumpat sedan den 7 januari. Det innebär att vi har testat anläggningen på olika sätt samtidigt som vi genomfört en rigorös provtagning med bland annat ett trettiotal kemiska analyser, säger Fredrik Wolf.

DEN NYA GRUNDVATTENTÄKTEN består av en stor cirkel där man borrat 44 hål som i genomsnitt är 45 meter djupa. Ur dessa pumpar man upp och syresätter vattnet och sedan förs det tillbaka till grannbrunnen. Det här sker med ett pumpprogram indelat i jämna och udda borrhål och samtidigt i olika zoner i den stora cirkeln med de 44 brunnshålen. Under denna infiltrationsprocess oxiderar man bort järn och mangan.
I mitten finns tre stora borrhål där man sedan pumpar upp det infiltrerade vattnet för vidare distribution via den gamla ledningen till vattenverket i Fröafall. Den gamla lågvattenreservoaren där är ungefär hundra år gammal och i gott skick.


I en stor cirkel i grusåsen har man borrat 44 hål som i genomsnitt är 45 meter djupa. Ur dessa pumpas vattnet upp och syresätts och sedan förs det tillbaka till grannbrunnen. Arkivbild från byggnationen i juni förra året. Foto: Bevan Berthelsen

I ÖVER 50 ÅR har nu tranåsborna druckit ytvatten från sjön Sommen. I jämförelse med det tidigare ytvattnet så blir det nu en jämnare temperatur på dricksvattnet året om. Bakteriologiskt innebär det också att vi får ett stabilare och bättre vatten eftersom eventuella bakterier inte kan överleva i det nya kalla vattnet, som får en temperatur av sex till åtta grader.

Bevan Berthelsen

 

Massor av tidningsartiklar från trakten hittar du på www.frinnaryd.com


TRANÅSNOSTALGI och RACKARTYG. De många uppskattade berättelserna från förr finns nu inlagda på en speciell länksida. KLICKA HÄR.