2009-02-25

 

Hyresgästföreningen Fabriken höll årsmöte

Vid årsmötet valdes Cecilia Nilsson, Siv Arvidsson, ordf., Richard M´Foutiga och Håkan Johansson till styrelse för det kommande verksamhetsåret. Till höger John Persson som var kvällens gäst. Foto: Bevan Berthelsen

 

Förra veckan höll Hyresgästföreningen Fabriken årsmöte. Först berättade kvällens gäst John Persson från HF Region Småland om en eventuell sammanslagning med Region Öst, som består av Östergötland och östra Småland.

– Blir det en storregion så hamnar Tranås i centrum geografiskt sett. Det ska då bli fler verksamhetsutvecklare som ska åka runt till de olika kommunernas hyresgästföreningar, sade John Persson.
Han kom även in på den tragiska utvecklingen då Tranåsbostäder sålde Ekmarksberg till Locellus. Den nya ägaren ville inte hålla med möteslokalen och även vävstugan är på väg att försvinna. Detta knäckte Hyresgästföreningen Ekmarksberg, som upplöstes.

Vid årsmötet valdes Cecilia Nilsson, Siv Arvidsson, ordf., Richard M´Foutiga och Håkan Johansson till styrelse för det kommande verksamhetsåret.
Av verksamhetsberättelsen framgår att föreningen haft en livlig verksamhet med utflykt till Gamla Linköping och Ragnar Dahlberg, en nostalgikväll med 40 deltagare, adventsfest, promenadkvällar varje måndag, kortspel, bingo varje måndag och vävstuga 3 dagar i veckan.

Bevan Berthelsen

 

 

 

 

 

 

 

Ett gott skratt förlänger livet! Klicka här för den särskilda länksidan TRANÅSNOSTALGI och RACKARTYG


Massor av tidningsartiklar från trakten hittar du på www.frinnaryd.com