2009-10-14

Hur ska macken och affären räddas?
Fortsatt kamp i Gripenberg

I diskussionspanelen satt Stig Hellstöm från Landsbygdsservice, Robert Dimlich VD i Svensk Bensinhandel, Jan Holmbom i Tranås United samt Eva Engström från Tranås kommuns landsbygdsråd. Holmbom fungerade som moderator för att hålla ordning på inläggen.


I dag törs ingen köpa och ta över bensinmacken och livsmedelsaffären i Gripenberg så länge saneringskostnaden på drygt en och en halv miljon är olöst. Foto: Bevan Berthelsen

I onsdags kväll förra veckan (09-10-07) samlades ett 40-tal gripenbergsbor i Missionshuset för att diskutera hur man ska kunna behålla bensinmacken och livsmedelsaffären i Gripenberg på sikt.
Problemen är många men läget är inte akut. Det handlade om att försöka lösa dem och staka ut framtiden så att denna viktiga samhällsfunktion ska kunna finnas kvar i tätorten.

INBJUDNA i diskussionspanelen var Stig Hellstöm från Landsbygdsservice, Robert Dimlich VD i Svensk Bensinhandel, Jan Holmbom i Tranås United samt Eva Engström i Tranås kommuns landsbygdsråd
Problemet är EU och Konkurrensveket. Det stod klart redan i början av diskussionskvällen. Är man en ensam mackägare har man inte en chans.
Sverige är det enda land som aningslöst tagit EU:s konkurrenslag som en nationell lag. Övriga länder har anpassat EU-lagen efter det egna landets speciella förhållanden.
-På 1960-talet fanns 9 000 bensinmackar. I dag har vi 3 000. Det kallas strukturrationalisering och nedläggningarna påbörjades vid oljekrisen på 1970-talet. Vi tog då in 0,2 öre per liter till fondering av kommande kostnader för saneringar, berättade Robert Dimlich.
1996 kom EU-direkiven och Konkurrensverket sitter nu med skägget i brevlådan. På grund av detta spårade det ur och den enskilde mackägaren blev själv ansvarig för saneringen. Alla försök till undantagsregler för mackägare på landsbygden avvisas av ansvariga.
-Tanken nu är att kommunerna själva ska hitta långsiktiga lösningar för att behålla dagligvaruaffär och bensinmack på landsbygden, sade Stig Hellström.
Rent juridisk fungerar det så här i dag om mackägaren inte själv kan betala saneringen: Om bensinmacken gått i konkurs måste fastighetsägaren ta på sig ansvaret. Stupar också detta måste kommunen bekosta saneringen, det vill säga skattebetalarna i kommunen.
Frågan om en miljöavgift på drivmedel till bland annat sanering av gamla mackar har avvisats av regeringen. Oljebolagen har ett inrutat synsätt på lönsamhet och är stenhårda förhandlare och backar inte en tum.

Ägaren Lars Kåhre berättade att marken var förorenad redan på 1950-talet, långt innan han själv tog över år 1976. I dag får han själv ta hela smällen om han ska kunna sälja verksamheten.

MACKÄGAREN Lars Kåhre i Gripenberg är inte i händerna på de stora oljebolagen. Han köper in drivmedlen från Fundins i Tranås.
Som pensionär vill han på sikt dra sig tillbaka men ingen vill i dag köpa en enskild mack av rädsla för att ta den ekonomiska smällen för en sanering – en sanering, som i detta fall, orsakats för mer än femtio år sedan! För Lars Kåre handlar det om drygt en och en halv miljon kronor.
Beträffande dagligvaruaffären i anslutning till macken kom frågan upp om att ICA inte längre är intresserade av mindre livsmedelsaffärer. Här framkom att det finns flera grossistföretag så att varuleveranserna går alltid att lösa.

Flera upprörda frågor utmynnade i att man i dag inte kan göra något. Mackägaren är verksamhetsansvarig och denne måste ta sitt ansvar enligt de nuvarande reglerna.
Det berättades också om liknande problem på andra håll i Sverige. En lösning är att göra en nyetableing. Det innebär att man, till exempel med kommunens hjälp, bygger en helt ny mack på jungfrulig mark. Det har gjorts på ett par ställen, men redan efter några månader har de boende på orten slutat tanka där eftersom literpriset låg några ören högre än på större mackar ett par mil därifrån. Vi-andan och köptrohet för att bevara bygden var som bortblåst!
I Tärnsjö, norr om Sala, invigde prästen Bengt Bengtsson i lördags, en nybyggd mack bekostad av Nora Församling. Kyrkan köpte in mark och lade upp fem miljoner i stället för att spekulera bort pengar på aktiebörsen.
- Jag tror det är bra om kyrkan breddar sig och involverar sig i människors vardagsliv. Det känns bra att både kunna hjälpa till att fylla de andliga behoven hos församlingsborna och deras bensintankar, sade prästen i Uppsala Nya Tidning.
Vad säger Säby Församling om ett liknande grepp?

Bevan Berthelsen