2009-03-25

 

Frinnaryds Bygdegårdsförening höll årsmöte

I söndags höll Frinnaryds Bygdegårdsförening årsmöte i bygdegården. Föreningen hade vid årsskiftet 96 betalande medlemmar. Samarbetet med Samhällsföreningen fungerar väl och allt andas framtidsoptimism.

Av verksamhetsberättelsen framgår bland annat att huvuduppgiften är att tillhandahålla fräscha och ändamålsenliga lokaler för uthyrning. Genom ekonomiskt stöd från Frinnaryds Samhällsförening har nya bord med förvaringsvagnar kunnat köpas in.

BYGDEGÅRDSFÖRENINGEN har tagit ett lån för att kunna köpa in en ny snabbare diskmaskin. Ljudanläggningen har renoverats och kompletterats och en ny gräsklippare har köpts in.
Tillsammans med de övriga bygdegårdarna har man skickat in en skrivelse till kommunstyrelsen i Aneby och påpekat det orimliga i att kommunen inte stöttar bygdegårdarna ekonomiskt.
Frinnaryds Bygdegårdsförening har också tillskrivit Boverket och ansökt om ekonomiskt bidrag för renovering av bygdegården. Om Boverket godkänner ansökan kommer Aneby kommun att också bidra med sin del av kostnaderna.

FÖRENINGENS AKTIVITETER har bestått av dans kring granen på torget med efterföljande kaffeservering och tomtebesök i bygdegården. Äggsexa, traditionellt midsommarfirande i Bygdegårdsparken, julbord med musikunderhållning med mera.
Det populära fredagsfikat varje vecka har hållits igång med frivilliga krafter och ger en del pengar till föreningen.
Det mest akuta för dagen är ett utbyte av yttertaket.
I styrelsen sitter nu Tommy Andersson, orf.; Ann-Catrine Lindström, kassör; Kurt Lindkvist, vice orf.; Kerstin Karlsson, sekr.; Britt-Marie Hansen, vice sekr. och Hans-Gunnar Lindström. Ersättare är Eva-Lena Andersson och Sigvard Torpman.

Bevan Berthelsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Massor av tidningsartiklar från trakten hittar du på www.frinnaryd.com