2009-05-13

 

Stort intresse för betessläpp i Äpplaryd

Betessläpp helt i djurens smak Foto: Bevan Berthelsen

 

De välnärda mjölkkorna verkade lika förtjusta som alla barnen bland åskådarna.

Från niotiden på lördagen rullade bilarna tätt uppför backarna till Äpplaryds gård i Säby. Ett halvdussin trafikvakter dirigerade till de olika provisoriska parkeringsplatserna kring gården.

SAMLINGSTID VAR bestämd till klockan 09.30 och medan alla väntade på betesutsläppet, som skulle ske klockan 10.00, kunde man delta i en tipspromenad eller bli bjuden på en stor kanelbulle med Ekomjölk. Den isande blåsten friskade i uppe på åsen och flera fick jaga ifatt sina avblåsta mössor.

Trots det karga vädret stod drygt sexhundra förväntansfulla åskådare uppradade i flera led klockan tio då över hundra kor släpptes ut på årets första grönbete.
De välnärda mjölkkorna verkade lika förtjusta som alla barnen bland åskådarna. Kossorna har inte varit ute sedan oktober och det blev en korusning i full fart över det stora betesområdet.

BETESSLÄPP AV MJÖLKKOR har blivit ett synnerligen populärt folknöje de senaste två åren eftersom det fått stort utrymme i media och då framför allt i teve. LRF och Arla passar på att informera och propagera. I en av broschyrerna som delades ut står följande:
”När korna mår bra blir också mjölken bra. Att ta hand om korna, se till att de får den mat och omsorg de behöver, är en självklar del av bondens arbete på gården”, slut citat.
Bondgården Äpplaryd producerar ekologisk mjölk och utfodrar sina djur med egenproducerat foder utan tillsatser av kemikalier och handelsgödsel. Det kanske gör att de mår extra bra i Äpplaryd?

Bevan Berthelsen


 

 

 

Ola Axelsson bjöd på stor kanelbulle och Eko-mjölk från Arla.

Ulf Andersson i Äpplaryd myser när hann ser den stora tillströmningen av besökare.


Massor av tidningsartiklar från trakten hittar du på www.frinnaryd.com