2009-03-25

 

Alpha och Beta-kurser på Gransnäs

Under vistelsen i Gransnäs höll Pelle Wågenberg, Gunilla Horgby, Pecka Enocsson och Jimmy Nicklasson igång verksamheten i de båda grupperna. Foto: Bevan Berthelsen

 

Drygt 30 deltagare i Löfstadskyrkans Alpha och Beta-kurser deltog från fredag till lördag i en uppskattad vistelse ute på Gransnäs kursgård vid Assjön i Askeryd.

– DEN HÄR VISTELSEN på Gransnäs en viktig del av de båda kurserna där vi idag pratar om den Helige Ande. Under ett sådant här dygn med övernattning blir tempot lugnare och många uppskattar också att få komma ifrån det vardagliga, säger pastor Pecka Enocsson.
Tranås-Postens utsände hälsade på under lördagseftermiddagen och den väl valda platsen vid Assjöns isbelagda yta gav direkt en välbefinnande känsla.
De olika föredragen varvas med fikapauser och samtal i grupper och en timmes friluftsaktiviteter. Programpunkten ”Roliga timmen” var helmysig. De deltagare, som kände för det, läste ur dagbok, berättade roliga historier och mellan skratten och applåderna axlade Åke Ufo sitt dragspel och underhöll med flera goa låtar. För några räckte det inte med att stampa takten. Det började rycka i benen och flera tog en svängom med närmaste danspartner.
Det är sådana här avbrott som också ger mer tid till gemenskap och samvaro där vänskapen förstärks.

ALPHAKURSEN ÄR NU halvvägs och pågår i tio veckor och är uppbyggd av en serie föredrag som täcker de grundläggande delarna av den kristna tron. Varje veckosammankomst i Löfstadskyrkan börjar alltid med en gemensam välsmakande och rikligt tilltagen måltid där både Alpha och Beta-grupperna deltar. Efter varje föredrag diskuterar man och ställer frågor. Flera deltagare ifrågasätter vad som står i Bibeln och diskussionerna blir därför både livligare och intressantare. Pecka Enocsson uttrycker det så här:
– Lyssna, lär, diskutera och upptäck. Säg vad du tycker och ställ frågor. På Alpha är inga frågor för svåra … eller för lätta.
Beta-kursen är en slags fortsättningskurs för dem som deltagit i Alpha och har ett annat upplägg. Det fanns dock Alphadeltagare på Gransnäs som i stället föredrog att gå kvar i ytterligare en termin med Alpha.
Under vistelsen i Gransnäs höll Pelle Wågenberg, Gunilla Horgby, Pecka Enocsson och Jimmy Nicklasson igång verksamheten i de båda grupperna.

ALPHAKURSER STARTADE i en anglikansk kyrka i London för drygt 20 år sedan. Detta som ett relevant sätt att möta det stora andliga sökandet som finns idag.
Sedan har ”konceptet” spridit sig från England ut över världen. Alpha startade i Sverige 1996.
Miljontals människor över hela världen deltar nu i Alphakurser - allt från en handfull deltagare, till över fem hundra tre gånger per år - som i London.
I Sverige hålls nu över fem hundra kurser per år, arrangerade av kyrkor i alla trossamfund.
Grundtanken är att kursen, i en avspänd atmosfär och trygg gemenskap, ska öppna upp för givande samtal och att dela egna upplevelser och erfarenheter.

Bevan Berthelsen

 

 

 


Massor av tidningsartiklar från trakten hittar du på www.frinnaryd.com